مقاله اولويت بندي ريسک هاي ايمني براي ساختمان هاي سبز با استفاده از استاندارد LEED

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اولويت بندي ريسک هاي ايمني براي ساختمان هاي سبز با استفاده از استاندارد LEED :

چکیده:

یکی از مطالعات اخیر نشان داد که گواهینامه رهبری در انرژی و طراحی زیست محیطی (LEED) ساختمان هایی که نرخ آسیب قابل ثبت

ضبط داشتند 9 بیشتر از ساختمان های سنتی بود که این طراحی روی آنها انجام نشده بود.مطالعه دیگری به دنبال این مطالعه نشان داد که جنبه های متمایزی ازالمان های طراحی و روش ها و ابزارهای ساخت وجود دارند که برای دستیابی به گواهینامه LEED که دارای اثرات منفی روی ایمنی کارگران است استفاده میشود.تحقیق شرح داده شده در این مقاله بر اساس دانش قبلی توسط کمی سازی کردن درصدد محاسبه افزایش درصد ریسک ایمن در سطح اولیه از استراتژی های طراحی و روش اجرا شده به منظور کسب اعتبار گواهینامه است. در مجموع 26مصاحبه و 11مصاحبه اعتبارسنجی با طراحان و پیمانکارانی که 4چهار پروژه LEEDو 100پروژه های سنتی را به اتمام رسانده بودند
در صنعت ساخت و مهندسی و معماری 18 سال تجربه داشتند ، انجام شد. نتایج نشان می دهد که عناصر و ابزار ها و روش های اجراشده ساخت و ساز به منظور دستیابی به افزایش اعتبارات 12 تا از پروژه های LEED از 49 پروژه دفعات آسیب و یا قرار گرفتن در معرض آسیب را در محیط های با خطر بالای شناخته شده افزایش می دهند.

مهمترین اثرات 36 درصد افزایش در جراحات، کشش ها، و رگ به رگ شدن ناشی از بازیافت مواد ساخت و ساز؛24 درصد افزایش در سقوط به سمت سطوح پایین تر در حین اجرای سقف به دلیل نصب و راه اندازی در محل انرژی های تجدید پذیر (به عنوان مثال، پانل PV )، افزایش 19 در فشار چشم در هنگام نصب غشاء های بازتابنده بام و افزایش 14 به علت قرار گرفتن در معرض مواد مضر در هنگام نصب فناوری های جدید فاضلاب بودند. این نتایج می تواند برای درک اثرات ایمنی طراحی ساختمان پایدار مورد استفاده قرار گیرد ، آگاهی طراح ها افزایش می یابد، و به پیمانکاران در اولویت بندی بهتر منابع ایمنی کمک میکند.

واژههای کلیدی:گواهینامه LEED ، ریسک ایمنی، ساختمان سبز

مقدمه

شورای ساختمان سازی سبز ایالات متحده (USGBC)به منظور ارتقای ساخت و ساز ساختمان مقرون به صرفه و صرفه جویی در مصرف انرژی تشکیل شد. USGBC یک سیستم رتبه بندی ساختمان سازی سبز به نام رهبری در انرژی و طراحی زیست محیطی ذهنی (LEED) را توسعه داد، که اولین بار در سال 1998 انجام شد.LEED یک استاندارد ملی به صورت داوطلبانه است که به منظور گواهی کردن ساختمان های پایدار با عملکرد بالا مورد استفاده قرار می گیرد.

در حال حاضر، نه نسخه مختلف از سیستم درجه بندی LEEDوجود دارد. از میان اینها، LEEDبرای ساخت و سازهای جدید بیشتر مورد استفاده قرار گرفته و دارای شش زیر مجموعه زیر است. (1) سایت های پایدار، (2)بهره وری تامین آب، (3)انرژی و محیط (4)مواد و منابع، (5)کیفیت محیط زیست داخل سالن، و (6)نوآوری درطراحی

USGBC ، ساختمان ها را به طور رسمی در چهار سطح، بسته به نسبت هر یک از 69اعتباری که به دست می آید تایید می کند. شورای ساختمان سازی سبز ایالات متحده پیش بینی کرده است که ارزش ساختمان سبز شصت میلیارد دلار در طول ده سال آینده افزایش خواهد یافت، در نتیجه ساخت و ساز بیش از یک میلیون ساختمان گواهی شده با LEED محبوبیت برنامه LEED را به علت کاهش اثر ات منفی زیست محیطی وپس انداز پولی از طریق هزینه های آب و برق کاهش یافته به سرعت افزایش داده است.

اگرچه منافع واضح این برنامه وجود دارد، اما پیمانکاران عمومی ادعا می کنند که پروژه های LEED پیچیده تر هستند و مستلزم زمان بیشتری برای تکمیل هستند. علاوه بر این، Rajendran (2009) ، Fortunato و همکاران (2012) نشان دادند که طراحی و ساخت و ساز ساختمان های پایدار اثرات ایمنی قابل توجه ای نیز دارد. پروژه های LEED متوسط نرخ آسیب قابل ثبت 612 ( RIR) آسیب برای هر 200000 کارگر ساعت را دارند در حالی که پروژه های غیر LEED متوسط 563 RIR بود .این 9 افزایش در RIR برای تمام پروژه، فقط مربوط به به ساخت و ساز عناصر پایدارنیست . (2012) Fortunato و همکاران بر اساس این تحقیق با انجام مطالعات موردی به شناسایی خطرات ایمنی جدید ناشی از طراحی و ساخت و ساز استراتژی های پیاده سازی شده جهت اخذ گواهینامه LEED پرداختند.

مطالعات موردی نشان داد که در مجموع 12واحد اعتبارات اختصاص داده شده ریسک های ایمنی افزایش می یابند.به عنوان مثال، برای رسیدن به اعتبار LEEDبرای بازیافت مواد، کارگران ساخت و ساز در چندین پروژه برای بازیابی و مرتب سازی مواد قابل بازیافت وارد دامپسترها شدند .این کار منجر به افزایش وقوع پارگی ها، کشش ها، و رگ به رگ شدن شد .نتایج گزارش شده توسط تا Fortunato و همکاران (2012) .و Rajendranو همکاران (2009) شواهد قانع کننده ای را ارائه داده است که ساختمان های با کارایی بالا و پایدار برای ساخت و ساز نسبت به ساختمان های متناظر غیر سبز خود خطرناک تر هستند.اگرچه رشد سریع در LEED جالب و قابل توجه است، اما دادن پاسخ به خطرات ایمنی افزایش یافته ساخت مرتبط با شناسایی، تجزیه و تحلیل، مدیریت، طراحی سازگار با محیط زیست و ساخت و ساز آن را برای طراحان و سازندگان ضروری است .

لینک کمکی