مقاله بررسي بهينه سازي مصرف انرژي، افزايش توليد و کيفيت محصول در اثر شارژ گرم تختال در کوره هاي پيشگرم صنايع فولاد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي بهينه سازي مصرف انرژي، افزايش توليد و کيفيت محصول در اثر شارژ گرم تختال در کوره هاي پيشگرم صنايع فولاد :

چکیده

یکی از بزرگترین مصرف کنندگان انرژی در صنایع فولاد جهان، کوره ها ی پیشگرم است که جزء مصرف کنندگان عمده سوختهای فسیل می باشند. بهینه سازی مصرف انرژی در کوره های پشگرم بدلیل گرانی سوخت مورد نیاز و آلاینده های شدید زیست محیطی از اولویت بالایی برخوردار است. از جمله فرآیندهایی که باعث کاهش چشمگیر مصرف سوخت و افزایش کیفیت تولید در کوره های پیشگرم می شود، فرآیند شارژ گرم در صنایع فولاد انجام می گیرد. این فرآیند باعث کاهش چشمگیر مصرف انرژی، افزایش کیفیت محصول تولیدی بدلیل کاهش تشکیل پوسته های اکسیدی بروی تختال در اثر کاهش دمای کوره، افزایش راندمان حرارتی کوره، افزایش تولید و ; می شود.

در مقاله حاضر به بررسی شارژ گرم تختال در کوره های پیشگرم نورد گرم و تأثیر چشمگیر آن در بهینه سازی مصرف انرژی، افزایش کیفیت محصول و راندمان بالای تولید پرداخته شده و در پایان اثر این فرآیند در صنایع فولاد مورد بررسی قرار گرفته است.

واژههای کلیدی: شارژ گرم – شارژ سرد – نورد گرم – کوره پیشگرم – ریخته گری مداوم

– 1 مقدمه

بهینه سازی مصرف انرژی مهمترین تحولی است که در ساختار اقتصادی کشورهای صنعتی روی می دهد. تحولی که دستاوردهایی چون رشد اقتصاد، بازیافت، افزایش تولید ناخالص ملی، همراه با کاهش هزینه ها، برنامه ریزی توسعه منابع انسانی و تکامل کیفی را به همراه آورد. بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع در دهه های اخیر بویژه بعد از بحران نفتی 1973

با چند برابر شدن قیمت نفت و انرژی شکل جدی به خود گرفت. [ 1 ]

بعد از آن با افزایش قیمت سوختهای فسیلی رقابت در صنایع برجسته از جمله صنایع فولاد به اوج خود رسید. جایی که تلاش برای کاهش مصرف انرژی، افزایش کیفیت تولید در اولویت برنامه های این صنایع قرار گرفت. وقتی تختال تولیدی از
2
ریخته گری مداوممستقیماً وارد فعل شود می شود، دمای آن با یقین با آنچه از قبل پیش بینی شده است تطابق داشته باشد.

ه

2 . Continuous Casting

دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

آبان 1388 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چنانچه دمای آن به حد کافی و مناب برسد. از نورد مستقیم1 استفاده می شود و در غیر این صورت تختال را در کوره های پیشگرم2 شارژ و گرم می کنند و دمای آن را به دمای نورد می رسانند و سپس تختال وارد خط نورد می شود. استفاده از فرآیند شارژ گرم باعث می شود نرخ خروجی کوره با کیفیت بالا نسبت به شارژ سرد افزایش یابد، همچنین تأثیر قابل ملاحظه ای در کاهش مصرف انرژی دارد. به طور مثال برای تختال هایی که با دمای 20o c به کوره پیشگرم وارد می شود مصرف انرژی
1170 (kj kg) است تا دمای آن به 1150o c برسد در حالی که اگر تختال ورودی به کوره 800o c باشد مقدار انرژی لازم
475 (kj kg) خواهد بود. [2]

-2 کیفیت تختال های ریخته گری جهت فرآیند شارژ گرم

نقطه شروع صرفه جویی در مصرف انرژی طراحی ماشین های ریخته گیری مناسب است. ماشین ریخته گری بایستی از سرعت ریخته گری، ابعاد تختال تولیدی و سیستم اسپری مناسب برخوردار باشد، همچنین محصولات ریخته گری مداوم بایستی از کیفیت مناسب جهت استفاده در فرآیندهای ارتباط گرم برخوردار باشند. لذا بایستی بر روی آنالیز فولاد مذابی که به قسمت ریخته گری مداوم فرستاده می شود کنترل دقیقی به عمل آید و از ماشین ریخته گری که حداقل تنش ها و کرنش های مکانیکی و حرارتی در محصول جامد شده به وجود می آورد، استفاده نمود. [3] با توجه به اینکه کیفیت تختال های ریخته گری جهت شارژ گرم بایستی به دقت کنترل شود، لذا باید یک خط کنترل کیفی قبل از برش تختال ها وجود داشته باشد که دارای مشخصات زیر باشد:
– 1 به طور پیوسته کیفیت تختال هایی که درجه حرارت 1000o c یا بیشتر می باشند را کنترل نمایند. – 2 قادر به تشخیص عیوب موجود در عمق 1 8 mm یا بیشتر از سطح تختال باشد.
– 3 محل عیوب و انواع آن را از یکدیگر مشخص نماید.
– 4 در سرعت های زیاد حرکت تختال قادر به کنترل و بازرسی آن باشد. – 5 قادر به آنالیز سریع اطلاعات در حداقل زمان ممکن باشد.

لینک کمکی