پايان نامه شهرستان بجنورد و مانه و سملقان و روستاي درکش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 پايان نامه شهرستان بجنورد و مانه و سملقان و روستاي درکش دارای 154 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پايان نامه شهرستان بجنورد و مانه و سملقان و روستاي درکش  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پايان نامه شهرستان بجنورد و مانه و سملقان و روستاي درکش

فصل اول : طرح هادی
مقدمه         ;;
شهرستان بجنورد                  
موقعیت جغرافیایی      
موقعیت ریاضی                   ;
ویژگی های اقلیمی      
آب و هوا                ..        
منابع آب            
ویژگی های طبیعی      
زمین شناسی وگسل ها   
توپوگرافی و ناهمواری ها             ;
خاک ها        
لرزه خیزی                      ;
ویژگیهای انسانی                  
تعداد جمعیت         
توزیع جمعیت         
تغییرات جمعیت                  
تراکم نسبی                      
سواد         ;;
پوشش گیاهی         
ویژگی های اقتصادی               
کشاورزی            
دامداری            
صنایع         ;
خدمات        
شهرستان مانه و سملقان            
تاریخچه و پیشینه شهرستان مانه و سملقان                 ;
ویژگی های جغرافیایی               
موقعیت ریاضی                   ;
ویژگی های اقلیمی      
آب و هوا            
دما           
بارندگی        
باد            
مطالعات زمین شناسی و توپوگرافی      
زمین شناسی                     
تکتونیک            
چینه شناسی                     
هیدرولوژی                      ;
ویژگی های طبیعی      
زلزله         ;
سیـل         ;
سرمازدگی                      ;
خاک         ;
پوشش گیاهی         
حیات جانوری         
منابع آب            
کیفیت آب زیر زمینی   
دشت سملقان         
ویژگیهای انسانی                  
وجه تسمیه شهرستان               
اقوام ساکن شهرستان               
ویژگی‌های جمعیتی      
سواد         ;;
شاغلین        
وضعیت اقتصادی شهرستان          ;;
مراکز صنعتی تولیدی ، معادن و سدها                    ;
روستای درکش                   ;
موقعیت جغرافیایی      
تعیین محدوده اراضی کشاورزی و منابع طبیعی روستای درکش        
آب و هوا            
بارندگی        
دما           
رطوبت نسبی         
یخبندان        
باد           
طبقه بندی اقلیمی      
وضعیت خاک         
بررسی منطقه از نظر زلزله            
منابع آب روستای درکش            
رودخانه درکش                  
ویژگی های جمعیت                ;
تعداد جمعیت و بعد خانوار          ;;
ترکیب سنی جمعیت               
ترکیب جنسی جمعیت   
تراکم جمعیت         
سواد و آموزش جمعیت             ;
فعالیت و اشتغال جمعیت            
نسبت بار تکفل واقعی   
نرخ رشد طبیعی جمعیت             ;
ویژگی های اقتصادی               
کشاورزی            
دامداری            
صنعت        
خدمات                      ;
جمع بندی وضعیت اقتصادی روستا      
بررسی ویژگی های اجتماعی و فرهنگی                    ;
معماری و نحوه ترکیب فضاهای مسکونی روستا              ;
وضعیت واحدهای همسایگی          ;
ویژگی ها و الگوهای فرهنگی          ;
ویژگی های کالبدی                ;
شناخت، علل پیدایش روستا          ;
مراحل توسعه روستا                ;
بررسی شبکه‌های ارتباطی و درجه‌بندی معابر    
دسترسی ها                     
بررسی تأسیسات آب آشامیدنی ، برق ، فاضلاب             
کاربری‌ اراضی                   ;
کاربری اراضی اطراف روستا       ;;
مالکیت اراضی         
شناخت کیفیت ابنیه روستا            
مسیر دسترسی روستا               
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها         
تجزیه و تحلیل و پیش‌بینی جمعیت آینده       
پیش بینی اقتصاد روستا   
زراعت و باغداری      
دامداری            
صنایع         ;
خدمات        
بررسی مشکلات موجود در توزیع خدمات عمومی           ;;
تجزیه و تحلیل شبکه‌های ارتباطی       ;
سرانه پیشنهادی روستا   
تعیین محدودیت‌ها و امکانات توسعه فیزیکی    
بررسی کمبودهای حوزه نفوذ         
ارائه طرح هادی      
پیشنهاد معیارها و ضوابط کلی طراحی کالبدی روستا          
مقررات اجرایی مربوط به نحوه استفاده از اراضی           ;;
ضوابط تفکیک                  
ضوابط متفرقه                   ;
برنامه زمان بندی اجرای طرح هادی                    ;
اولویت کوتاه مدت               
اولویت میان مدت                ;
برآورد هزینه اجرای طرح          ;;
شناسایی حوزه نفوذ روستای درکش          
حوزه نفوذ خدماتی روستای درکش          
حوزه خدمات بهداشتی – درمانی      
حوزه نفوذ خدمات تجاری و بازرگانی                    ;
حوزه نفوذ خدمات اداری            
حوزه نفوذ خدمات معین            
فصل دوم : طرح گردشگری
مقدمه گردشگری روستای درکش      
مطالعات گردشگری روستای درکش                    ;
مطالعه پتانسیل ها و جاذبه های تاریخی- معماری           ;
مطالعه پتانسیل ها و جاذبه های فرهنگی- مذهبی           ;
مطالعه پتانسیل ها و جاذبه های طبیعی       
بررسی نحوه اداره و مدیریت جاذبه ها                   
بررسی وضعیت تسهیلات و خدمات در جاذبه ها           ;;
بررسی محدودیت های گردشگری          
بررسی قابلیت های گردشگری       ;;
بررسی تنگناهای گردشگری          ;
بررسی تأسیسات حمل ونقل گردشگران       
بررسی وضعیت اطلاع رسانی         
صنایع دستی منطقه و اطراف         
امکان خرید در جاذبه ها            
بررسی وضعیت امنیت             ;
امنیت در تسهیلات و خدمات گردشگری                 ;
نیروی انسانی شاغل در اقامتگاه ها و مراکز پذیرایی          
نیروی انسانی شاغل در جاذبه ها      
بررسی حوزه نفوذ جذب گردشگران          
تحلیل و نتیجه گیری   
تحلیل نقاط قوت و ضعف ، فرصت ها و تهدیدها           ;;
پیش بینی طرح ها و پروژه های عملیاتی توسعه گردشگری     ;
پروژه های بهسازی و تجهیز          ;
پروژه های تربیتی و آموزشی         

مقدمه

رابطه شهر و روستا موضوعی جغرافیایی است که دو شکل دهی نظام امکان جمعیت و سلسله مراتب سکونت گاهی و در نهایت توسعه جغرافیایی متوازن از طریق انتشار امواج توسعه از کانونهای توسعه ( شهر ) به نقاط پیرامون ( روستا ) نقش بسزایی دارند اما هنگامی که این توسعه روند یک طرفه پیدا کند منجر به مهاجرت روستائیان و تخلیه روستاها می گردد

خالی شدن روستا مترادف با از بین رفتن سرمایه های انسانی و مالی کشور است و در صورت ادامه این فرآیند روستائیان روز به روز فقیرتر می شوند ، برقراری عدالت اجتماعی و فقر زدایی رشد و توسعه یکپارچه نواحی کشور روستا و روستائیان در اولویت هستند در این راستا برنامه ریزان و کارشناسان توسعه در سالهای اخیر اقدام به طرحهای مختلف توسعه در مناطق روستایی نموده اند که از آن جمله می توان به طرحهای بهسازی ، طرح تجمیع و طرح هادی روستایی اشاره نمود

فراهم آوردن بستر تجدید حیات و هدایت روستا به لحاظ ابعاد اجتماعی اقتصادی فیزیکی حیات روستا به ویژگی‌های محیطی ( کوهستانی ، دره‌ای ، دشتی بودن روستا ) ، اجتماعی ( میزان و خصوصیات جمعیتی ، سواد ، بهداشتی و درمان ) و  اقتصادی ( درآمد ، چگونگی اشتغال و فعالیتهای اقتصادی ) ، بستگی دارد. طرح هادی روستا با در نظر گرفتن پتانسیل‌های موجود ، سعی در هدایت اقتصادی و اجتماعی آینده روستا دارد. حال با توجه به زیر ساخت های موجود ارائه خدمات و امکانات تسهیلی و رفاهی به روستا ضروری به نظر می‌رسد

 مهمترین اهداف طرح هادی عبارتند از:

ایجاد زمینه توسعه و عمران روستاها با توجه به شرایط فرهنگی ، اقتصادی ، اجتماعی و فیزیکی
تأمین عادلانه امکانات از طریق ابعاد تسهیلات اجتماعی ، تولیدی و رفاهی
هدایت و توسعه کالبدی روستا
ایجاد تسهیلات لازم جهت بهبود مسکن روستائیان و خدمات زیست محیطی عمومی
ایجاد و استقرار ساخت و سازمان فضایی مناسب در پیکره روستاها برای تقویت کارکردهای تولید روستایی
ایجاد زمینه‌های  فعالیت و اشتغال با در نظر گرفتن قابلیت‌ها و امکانات بالقوه موجود و سعی در  فعالیت بخشیدن به آن ها
فراهم آوردن محیطی سالم جهت سکونت جمعیت روستا به نحوی که علاوه به تثبیت جمعیت از جمعیت گریزی روستاها کاسته شود
ایجاد بستر لازم برای گسترش صنایع روستایی و فعالیت های کشاورزی

1- شهرستان بجنورد

1-1-  موقعیت جغرافیایی

1-1-1-  تقسیم خراسان بزرگ

براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال 1383، خراسان بزرگ به سه استان خراسان رضوی ، خراسان شمالی و خراسان جنوبی تقسیم گردیده است. طبق این مصوبه خراسان رضوی به مرکزیت مشهد مقدس بالغ بر 28/80 درصد جمعیت کل ، خراسان شمالی به مرکزیت بجنورد حدود 12 درصد جمعیت کل و خراسان جنوبی به مرکزیت بیرجند 8/7 درصد از جمعیت کل خراسان ، قبل از تقسیمات را دارند

1-1-2- موقعیت جغرافیایی خراسان شمالی

استان خراسان شمالی در شمال شرق کشور قرار دارد و از شمال با کشور ترکمنستان ( با 270 کیلومتر مرز مشترک ) از شرق و جنوب با استان خراسان رضوی ، از جنوب غربی با استان سمنان و از مغرب با استان گلستان هم مرز است

1-1-3- تقسیمات کشوری

استان خراسان شمالی دارای 6 شهرستان ، 15 بخش و 40 دهستان و بیش از 1000 روستای دارای سکنه می باشد. مساحت استان 213335 کیلو متر مربع است و 5/1% از کل مساحت ایران را اشغال کرده است

  1- 1-4- موقعیت ریاضی

شهر بجنورد به عنوان یکی از شهرستانهای بزرگ خراسان شمالی  محسوب می شود. و در 56 درجه و 18 دقیقه تا 57 درجه و 44 دقیقه طول شرقی ودر37 درجه و13 دقیقه تا 38 درجه و 17 دقیقه عرض شمالی قرار دارد. این شهرستان از شمال به جمهوری ترکمنستان ، از شرق به شهرستان شیروان ، از جنوب و جنوب غرب به شهرستان های اسفراین و جاجرم و از غرب به شهرستان مانه و سملقان محدود می شود و فاصله مرکز این شهرستان تا مشهد از طریق راه آسفالته 244 کیلومتر می باشد

1-2- ویژگی های اقلیمی

1-2-1-  آب و هوا

  الف- درجه حرارت

درجه حرارت از مهمترین عناصر آب و هوای هر ناحیه محسوب می‌شود که در ارتباط با میزان بارش خصوصیات کلی آب و هوایی ناحیه را مشخص می‌کند. در شهرستان بجنورد تیر و مرداد گرم ترین ماه سال و دی و بهمن نیز به عنوان سردترین ماه سال می‌باشند. درجه حرارت در نقاط مرتفع معمولاً پایین تر از دشت و نقاط پست می‌باشد. دمای متوسط سالانه بجنورد با توجه به آمار 23 ساله موجود 2/13 می‌باشد. حداکثر درجه حرارت ثبت شده 1/34 درجه و حداقل درجه ثبت شده 3/8-  درجه می باشد. میانگین حداقل درجه حرارت 6/4- درجه و میانگین حداکثر درجه حرارت 33 درجه است

ب- بارندگی شهرستان بجنورد

میانگین بارش سالانه شهرستان در دوره آماری 23 ساله  mm 6/261 می‌باشد که به طور ناهماهنگ و بصورت برف و باران می‌‌باشد. بارش اغلب در فصل سرد سال رخ می‌دهد بیشترین مقدار بارندگی سالانه طی دوره سال 1379  با mm359 می‌باشد و کمترین میزان بارش مربوط به سال 1368 با 5/134 میلی متر گزارش شده است

ج- رژیم بارندگی

بررسی میزان بارندگی سالانه شهرستان بجنورد نشان می‌دهد که میزان بارندگی در تمام سال هماهنگ می‌باشد. به طور کلی آمار به دست آمده از23 سال بارندگی در این شهرستان 5/28 درصد در فصل بهار 10 درصد در فصل تابستان و23 درصد در فصل پائیز و 5/38 درصد در فصل زمستان بوده است

1-2-2- منابع آب شهرستان بجنورد

مهمترین جریانات سطحی شهرستان بجنورد شامل رودخانه‌های اترک ، فیروزه ، ارکان ، بازخانه، شیرین‌دره ، قره چای فرتوت ، چندیر ، سومبار ، و دربند می‌باشد. این رودخانه‌ها زهکشی دشت بجنورد را انجام می‌دهند. تمامی رودخانه‌های فوق الذکر را می‌توان به عنوان سرشاخه‌های رودخانه اصلی حوضه یعنی رودخانه اترک به شمار آورد. علاوه بر منابع فوق الذکر در زمینه تأمین آب شرب و کشاورزی شهرستان بایستی به منابع زیرزمینی اشاره نمود که براساس آمار سال 1375 سازمان آب منطقه‌ای خراسان ، در سطح این شهرستان مجموعاً 55 حلقه چاه با تخلیه سالانه 8 میلیون متر مکعب 54 رشته قنات با تخلیه سالانه 11 میلیون مترمکعب و 70 دهانه چشمه با تخلیه سالانه 9 میلیون مترمکعب ، آب کشاورزی و شرب شهرستان را تأمین می‌نمایند

1-3- ویژگی های طبیعی

  1-3-1- زمین شناسی وگسل ها

تشکیلات زمین شناسی بجنورد به دوران دوم و دوره نئوژن از دوران سوم و دوران چهارم زمین شناسی که منجر به شکل گیری حوضه رسوبی کپه داغ شده , مربوط است. حوضه رسوبی کپه داغ پس از بسته شدن دریای هرسی نین در اواسط تریاس به شکل یک حوضه درون قاره ای در شمال شرق ایران تشکیل شده است. این حوضه در شمال استان خراسان , شمال شرق استان گلستان و جنوب ترکمنستان گسترش دارد. از نظر مورفولوژیکی کمربند چین خورده کپه داغ به طرف جنوب غرب با دره های کشف رود- اترک و با دشتهای آبرفتی وسیع محدود شده و به وسیله راست گسل هایی که حرکات نسبتا افق با جهت شمال غرب- جنوب شرق دارند در معرض تخریب و فرسایش قرار گرفته است. به طورکلی شکل گیری حوضه کپه داغ و ساختمان درون حوضه ای آن با رخدادهای زمین ساختی یا مورفوتکتونیک ارتباط مستقیم داشته و رشته کوهها و دشت های موجود در این زون حاصل فازهای تکتونیکی در ادوار مختلف زمین شناسی بوده که گاهی به طور محلی نیز عمل کرده اند. رشته کوه کپه داغ از یک توالی سنگی به ضخامت حدود 8000 متر تشکیل یافته که عمدتا از سنگ های مزوزوئیک و ترشیاری به وجود آمده است. در یک تقسیم بندی کلی واحدهای سنگی کپه داغ را می توان به دو دسته صخره ساز تقسیم نمود: سنگ های آهکی , آهک های ماسه ای و ماسه سنگ های ژوراسیک و کرتاسه که به وجود آورنده مناطق مرتفع می باشد؛ سنگ های شیلی و مارنی کرتاسه که به وجود آورنده ژئومورفولوژی با ارتفاع پایین هستند. این دو مجموعه در کنار هم دامنه هایی شیبدار ایجاد می نمایند که زمینه را برای وقوع زمین لغزش ها فراهم می سازند. بدین معنی که واحدهای صخره ساز باعث ایجاد ارتفاعات و واحدهای شیلی و مارنی بخاطر فرسایش سریع توده های عظیم مواد آواری دامنه های شیبدار منطقه را به وجود می آورند

بخش مرکزی شهرستان بجنورد به لحاظ زمین شناسی شامل آبرفتهای جوان دوران چهارم و ماسه سنگ قرمز و مارن نئوژن است. آهک های خاکستری اربیتولین دار سازند تیرگان از دوره کرتاسه شمال و شرق بخش مرکزی را تشکیل داده است. به طوری که در شمال و غرب و جنوب بجنورد پادگانه ها و مخروط افکنه های قدیمی دشت های آبرفتی را فراگرفته است

در بخش راز و جرگلان شهرستان سازند تیرگان شامل آهک های اربیتولین دار بخش جنوبی را فرا گرفته و بر روی سازند تیرگان مارنهای خاکستری و شیلهای مدادی سازند سرچشمه بطور هم شیب قرار گرفته است. وجود گسل فعال و راست گرد قتلیش لایه های پائینی حاوی آب و چشمه های این ناحیه را تغذیه می کند. سازند سنگانه بوسیله تشکیلات تیرگان در میان گرفته شده است و در برخی از مناطق بصورت رخنمون مشاهده می شود

گسل های اصلی محدوده مورد مطالعه در دو گروه اصلی گسل های فعال در طی کوهزایی و روراندگی ها تقسیم بندی می شوند

1-3-1-1- گسل هایی که پس از فاز کوهزایی در منطقه فعال شده اند بصورت گسل های راستا لغز و اغلب با شیب نزدیک به قائم عمل کرده اند. زونی از این گسل ها در شمال شرق شهرستان بجنورد در شمال غرب ناودیس شیخ گسترش دارد. طول گسل های این زون کوتاه و میزان جابجایی آن نیر اندک است. میانگین عرض این زون 10 کیلومتر و طول آن در حدود 18 کیلومتر می باشد.چهار گسل راستا لغز راستگرد در این زون فعال بوده و در حدود 4 کیلومتر جابجایی ایجاد نموده اند. مهمترین گسل این زون گسل باختری آن می باشد که در حدود 3 کیلومتر جابجایی ایجاد نموده است و به نظر می رسد جابجایی قائم قابل توجهی نیز داشته است. از دیگر گسل های معرف شهرستان گسل راستا لغز کی کی در جنوب شرق شهرستان  و گسل گریوان در جنوب و جنوب غرب شهرستان است این گسل حدود 5/6 کیلومتر طول داشته و روند عمومی آن شرقی غربی می باشد

1-3-1-2- روراندگی ها : روراندگی ها مهمترین نوع گسل در قسمت غربی خراسان شمالی می باشد. در دو سوی رورانگی شواهدی از فعالیت گسل هایی از آغاز کرتاسه دیده می شود. جابجایی در راستای این گسل ها منجر به دگر شکلی بصورت چین خوردگی و خمشهای ضعیف همراه با گسل های با ساز و کار راندگی گردیده است. از مهمترین این گسل ها در محدوده شهرستان, گسل تراستی چهار خرداد در شرق شهرستان, گسل تراستی آبچور در جنوب شرق شهرستان گسل تراستی ارکان در جنوب غرب شهرستان , و گسل تراستی فیروزه در جنوب و جنوب غرب شهرستان است

1-3-2- توپوگرافی و ناهمواری ها

از مهمترین ناهمواری های این شهرستان می توان به موارد زیر اشاره نمود

-       رشته کوه آلاداغ : در جنوب شهرستان و با جهت شمال غربی – جنوب شرقی واقع شده است. این رشته کوه به وسیله دره‌های عریض در اثنای دوران چهارم زمین شناسی به وجود آمده است. این رشته کوه توسط عوامل فرسایش دستخوش تغییراتی شده که از آن جمله می‌توان به پیدایش دشت رسوبی بجنورد اشاره نمود. بلند‌ترین قله این رشته کوه ، کوه سالوک با ارتفاع 2670 متر می باشد

-       رشته کوه شاه جهان : در جنوب شرقی شهرستان با جهت شرقی – غربی قرار گرفته ، این رشته کوه ازطاقدیس‌های فشرده همراه با ناودیس های فشرده متقارن به وجود آمده است و بلندترین نقطه این رشته کوه قله شاه جهان با 3032 ارتفاع از سطح دریا می باشد

-       کوه زرنا ( زونه ) : در دهستان جرگلان واقع گردیده است. متشکل از آهکهای کرتاسه شامل مارنهای خاکستری و شیلهای مدادی سازند سرچشمه است و ارتفاع بلندترین نقطه آن 1400 از سطح دریا می باشد

-       از دیگر ارتفاعات مهم شهرستان می توان به کوه گزن ، باب بلند , باهاموسی داغ , کوه زو ، و یمن‌داغ اشاره نمود که اهمیت آنها نسبت به ارتفاعات فوق الذکر کمتر می‌باشد

1-3-3- خاک ها

خاک های شهرستان بجنورد به هفت دسته بزرگ تقسیم می شود که مهمترین آنها عبارتند از

- خاک مخروط افکنه‌ها : این خاک که حاصل عملکرد آبهای جاری بوده و عمدتاً در پای دامنه‌ها به چشم می‌خورد شامل رسوبات آبرفتی بادبزنی شکل ، رسوبات واریزه سنگریزه دار و خاک های سنگلاخی می‌باشد

- خاک فلات ها : که مهمترین زیر رده‌های خاک شامل خاکهای واریزه‌ای و خاکهای قهوه‌ای می‌باشد که در قسمتهای مختلف شهرستان پراکنده شده است

- خاک های رسوبی : این خاک در قسمت جنوب ، مغرب و جنوب غربی شهرستان پراکنده می‌باشد. قسمت عمیق خاک به رنگ قهوه‌ای مایل به زرد با بافت رس و شنی همراه با کمی آهک سنگریزه پراکنده می‌باشد

- خاک های دشت های دامنه‌ای : شامل خاک هایی از قبیل رسوبی ، رسوبی زرد رنگ و خاکهای فرسایش یافته می‌باشد که بخش هایی از شمال ، شمال غرب و غرب شهرستان را در بر‌ می‌گیرد

- خاک دره‌ها و اراضی پست : خاک دره‌ها عمیق به رنگ قهوه‌ای با بافت شنی تا رسی و شنی می‌باشد که در قسمتهای جنوب شرقی شهرستان مشاهده می‌شود، خاک نواحی پست دارای رنگ قهوه‌ای عمیق با بافت رس و شنی می‌باشد

- خاک تپه ماهور و کوهستانی: این خاک ها بر روی بستر سنگی قرار گرفته‌اند و فاقد پروفیل کامل می‌باشند. فرسایش در عدم تکامل پروفیل نقش اساسی را ایفا می‌نماید

1-3-4- لرزه خیزی بجنورد

واقع شدن شهرستان بجنورد در محدوده زمین شناسی البرز ، کپه داغ ، و زون بینالود موجب گردیده تا در این منطقه گسل های فراوانی با منشاء تکتونیکی ناشی از حرکات سه زون مذکور شکل گرفته و لرزش هایی را بوجود آورند. از این رو در مناطق کوهستانی به سمت شمال و جنوب بجنورد تعداد و تراکم این گسل ها افزایش می‌یابد. افزایش میزان فعالیت و شکل گیری گسل های منطقه ناشی از فشارهای جانبی حاصل از تکتونیک صفحه‌ای بوده که پهنه نسبتاً ناآرام منطقه را به وجود آورده است. به همین دلیل منطقه در نقشه پهنه بندی خطر نسبی زلزله در محدوده‌ای که دارای خطر نسبی بالا می‌باشد ، واقع شده است. با بررسی نقشه‌های تکتونیک ایران مشاهده می‌شود که تعداد و قدرت زلزله‌های این شهرستان از شمال غرب به جنوب شرق و از شرق به غرب افزایش می‌یابد که دقیقاً منطبق بر محور گسل‌های منطقه و در ارتباط با فازکوهزائی البرز (آلپین ) می‌باشد در ارتباط با زلزله‌های تاریخی اطلاعات دقیقی وجود ندارد، ازاین رو بیشتر رخدادهای ثبت شده مربوط به قرن اخیر است که حداکثر قدرتی در حدود 7-6 درجه در مقیاس ریشتر دارا می‌باشند

1-4- ویژگیهای انسانی شهرستان بجنورد

 

لینک کمکی