تحقيق بررسى هوش و شخصيت طلاب موفق و ناموفق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 تحقيق بررسى هوش و شخصيت طلاب موفق و ناموفق دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقيق بررسى هوش و شخصيت طلاب موفق و ناموفق  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقيق بررسى هوش و شخصيت طلاب موفق و ناموفق

چکیده  
مقدمه  
بیان مسئله  
هدف‌هاى پژوهش  
فرضیه‌هاى پژوهش  
جامعه آمارى و گروه نمونه  
روش نمونه گیرى و حجم نمونه  
ابزار پژوهش  
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها  
نتیجه گیرى  
تحلیل نهایى  
منابع فارسى  
منابع لاتین  
پى‌نوشت‌ها  

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقيق بررسى هوش و شخصيت طلاب موفق و ناموفق

1 احمدى، على‌اصغر، روان‌شناسى‌شخصیت از دیدگاه اسلام، تهران، چاپ سوم، انتشارات امیرکبیر، 1374 ه . ش

2 پورافکارى، نصرت‌الله، فرهنگ جامع روان‌شناسى و روان‌پزشکى، تهران، چاپ اول، فرهنگ معاصر، 1373 ه . ش

3 پیاژه، ژان، روان‌شناسى هوش، ترجمه: میرباقر، تهران، چاپ دوم، انتشارات ابجد، 1372 ه . ش

4 دادستان، پریرخ، روان‌شناسى هوش، (جزوه درسى چاپ نشده گروه روان‌شناسى دانشگاه تهران)، 1372 ه . ش

5 دلاور، على، روش‌هاى تحقیق در روان‌شناسى و علوم تربیتى، تهران، دانشگاه پیام نور، 1376 ه . ش

6 سیاسى، على‌اکبر، نظریه‌هاى شخصیت یا مکاتب روان‌شناسى، تهران، دانشگاه تهران، 1374 ه . ش

7 گلشن فومنى، محمدرسول، جامعه‌شناسى آموزش و پرورش، تهران، چاپ دوم، انتشارات شیفته، 1375ه .ش

8 لطف‌آبادى، حسین، سنجش و اندازه‌گیرى در علوم تربیتى و روان‌شناسى، مشهد، انتشارات فردوسى، 1374 ه . ش

9 منصور، محمود و دادستان، پریرخ و راد، م، لغت‌نامه روان‌شناسى، تهران، انتشارات ژرف، 1365 ه . ش

10 منصور، محمود و دادستان، پریرخ، روان‌شناسى ژنتیک(2)، تهران، چاپ اول، انتشارات ژرف، 1369 ه .ش

11 نورى، مهدى، رشد و تکامل شخصیت، تهران، چاپ اول، انتشارات حکمت، 1368 ه . ش

12 هومن، حیدرعلى، شناخت روش علمى در علوم رفتارى، تهران، نشر پارسا، 1374 ه . ش

13 هومن، حیدرعلى، استنباط آمارى در پژوهش رفتارى، تهران، مؤسسه انتشارات پیک فرهنگ، 1374 ه . ش

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقيق بررسى هوش و شخصيت طلاب موفق و ناموفق

1 testing Psychological, A, Anastasi Macmillan, New York, (1968)

2. Cole / Brooks, Pacific Grove, CA. Personality The Psycholoyy of B.J ,Carducci, (1998)

3. Brace and Wond, Personality and motivation structure and measurement R.B. Cattell, Harcourt, New York, (1957)

4. Institute for Personality and Ability Testing, Culturefree test, R,B, Cattell, World Book Company, New York, (1956)

5. Harper and Co, London. Description and measurement of Personality R.B, Cattell, (1946)

چکیده

مطالعه بنیادى درباره مؤلفه‌هاى شخصیت و تأثیر آن در حوزه‌هاى شناختى، عاطفى و رفتارى افراد مورد توجه فزاینده محققان بوده است

پژوهش حاضر نیز با هدف بررسى مؤلفه‌هاى شخصیتى، به‌ویژه هوش طلاب موفق و ناموفق حوزه علمیه قم انجام شده است. بدین منظور 120 نفر آزمودنى از پایه‌هاى دوم و چهارمِ پنج مدرسه به‌طور تصادفى انتخاب و در دو سطح موفق و ناموفق طبقه‌بندى شدند

پس از اجراى دو آزمون (پرسش‌نامه 16 عاملى شخصیت کتل، فرم A و تست هوش کتل، فرمB ) داده‌هاى به‌دست آمده با استفاده از روش‌هاى آمارى شامل محاسبه ضریب هم‌بستگى، میانگین، انحراف استاندارد و تحلیل واریانس دو طرفه، تجزیه و تحلیل شد و نتایج زیر به‌دست آمد

1 بین طلاب موفق و غیر موفق حوزه علمیه در عامل O (بى‌اعتمادى اضطراب‌آمیز؛ اعتماد توأم با آرامش) از عوامل 16گانه شخصیت کتل، تفاوت معنادار وجود دارد؛ یعنى اینکه طلاب موفق از سطح اضطراب و نگرانى کمترى نسبت به طلاب غیر موفق برخوردارند

2 سطح هوش طلاب موفق بالاتر از سطح هوش طلاب غیر موفق است

کلید واژه‌ها: شخصیت، هوش، موفق، ناموفق

 

مقدمه

روان‌شناسان تعاریف گوناگونى از شخصیت ارائه داده‌اند و «این تکثر و تفاوتى که در تعاریف شخصیت وجود دارد، نامش از اصل موضوع شخصیت نیست. بلکه متوجه مفهومى است که از آن ساخته‌اند و در نتیجه بازتاب ناهم‌گرایى دیدگاه‌هاى نظرى مؤلفان است» (منصور، 1368). ما در پژوهش حاضر قصد بررسى دیدگاه‌هاى نظرى (که هر کدام تعریفى از شخصیت ارائه کرده‌اند) را نداریم، بلکه هدف در اینجا بیشتر ناظر به تأثیر شخصیت بر عملکرد افراد در حوزه شناختى و پیشرفت یا عدم پیشرفت تحصیلى است و از این‌رو هدف اصلى پیشرفت یا عدم پیشرفت تحصیلى این افراد است. بنابراین، در اینجا تنها به یک بیان قرآنى اشاره مى‌کنیم که بر تأثیرگذارى شخصیت بر اعمال و رفتار انسان در حوزه‌هاى گوناگون تأکید دارد. قرآن شخصیت انسان را حاصل کلیه عوامل تأثیرگذار اعم از عوامل ژنتیکى (ارثی) و محیطى مى‌داند و مى‌فرماید

کُـلٌّ یَـعْمَلُ عَلى شاکـِلَتِهِ

هر کس آن‌گونه عمل مى‌کند که شکل گرفته است. (اسراء: 84)

به عبارت دیگر، این آیه شخصیت را متمایز کننده رفتار یک انسان از سایر افراد، در جنبه‌هاى مختلف (اعمال، عواطف، هیجانات و شناخت) و در موقعیت‌هاى گوناگون مى‌داند

طبق این آیه قرآن، حوزه‌هاى تأثیرپذیر از شخصیت به گستردگى تمامى اعمال و رفتارهاى انسان است. یکى از این حوزه‌ها، مسئله تحصیل علم و کسب دانش است. این حوزه، در حقیقت یکى از مهم‌ترین و سرنوشت‌سازترین حوزه‌هاى زندگى بشر به شمار مى‌آید. در کمتر دینى به اندازه اسلام بر مسئله علم و دانش تأکید شده است. در نخستین آیات سوره علق (علق: 1 ـ 5) که اولین سوره‌اى است که بر پیامبر اکرم صلى‌الله‌علیه‌و‌آله نازل شده و آغاز رسالت آن حضرت را به همراه داشته است، قبل از هر چیز سخن از خواندن و نوشتن و تعلیم انسان به وسیله خداوند متعال است

نکته قابل توجه در این سوره این است که آغاز اولین آیه آن با لفظ «اِقرَء یعنى بخوان» بوده است، آن هم خطاب به کسى که هیچ سابقه خواندن و نوشتن ندارد، و این خود شاهد دیگرى است بر اهمیت و ارزش علم و دانش‌اندوزى از نظر اسلام

پیشوایان دینى ما بعد از پیامبر اکرم صلى‌الله‌علیه‌و‌آله اهتمام ویژه‌اى به علم و دانش داشته و شاگردان زیادى نیز در رشته‌هاى مختلف داشته‌اند

حوزه‌هاى علمیه وظیفه‌اى بس مهم در جهت حفظ و حراست از آثار گران‌بهاى گذشته و رشد و توسعه و تفسیر و تبیین آن با در نظر گرفتن شرایط امروز جهان به عهده دارند. انجام این وظیفه خطیر و مهم تنها از عهده کسانى ساخته است که توانایى‌هاى علمى لازم را با موفقیت کسب کرده باشند

اگرچه شناسایى و تبیین عوامل مؤثر بر موفقیت و پیشرفت تحصیلى کارى دشوار و پیچیده است. اینکار از یک‌سو نیاز به تحقیقات علمى بیشتر و دقیق‌تر دارد و از سوى دیگر، حوزه‌هاى اثرگذار به حدى متکثر و در هم تنیده‌اند که تمییز آنها و تعیین درجه تأثیرگذارى آنها کار آسانى نیست؛ از جمله عوامل مهم و تأثیرگذار، مؤلفه‌هاى شخصیتى و هوش است که موضوع پژوهش حاضر را به خود اختصاص داده است

 

بیان مسئله

در شرایطى که با توجه به افزایش سریع جمعیت بخصوص در کشورهاى جهان سوم، باید بخش عمده‌اى از درآمدهاى ملى این کشورها به گسترش آموزش و پرورش اختصاص یابد، در بیشتر این کشورها هنوز همه کودکان به مدارس راه نیافته‌اند و همچنان تعداد زیادى از بزرگ‌سالان و جمعیت فعال آنها بى‌سوادند؛ مشکل افت تحصیلى در مدارس نیز به این مشکلات افزوده شده است. (گلشن فومنى، 1375)

بنابر آمار یونسکو در سال‌هاى 1980 که ناظر به 121 کشور است، نرخ مردود شدن یا تکرار پایه تحصیلى دانش‌آموزان به ترتیب زیر بوده است

براى 42 کشور افریقایى 17%، براى کشورهاى امریکاى لاتین و حوزه کارائیب 13%، براى 32 کشور آسیایى و اقیانوسیه 6% و براى کشورهاى اروپایى و اتحاد شوروى 2%. در کشورهاى افریقایى نرخ مردود شدن دانش‌آموزان از صفر تا 47%، در کشورهاى امریکاى لاتین از 4 تا 26% و در کشورهاى آسیا و اقیانوسیه از صفر تا 18% در نوسان بوده است. (همان منبع)

در کشور ما هم به رغم تلاش‌هاى فراوان در جهت ارتقاى سطح علمى دانش‌آموزان و کمک به موفقیت تحصیلى آنها، مسئله افت تحصیلى یکى از مهم‌ترین دغدغه‌ها و مشکلات کنونى نظام آموزش و پرورش است که هر سال ده‌ها میلیارد ریال بودجه کشور را به هدر مى‌دهد و نیروهاى بالقوه انسانى جامعه را یا از چرخه آموزشى کشور خارج مى‌کند و یا آنها را دچار مشکلات عدیده‌اى مانند تکرار پایه تحصیلى، بى‌انگیزشى و بى‌علاقه شدن به ادامه تحصیل، تغییر بعضى حالت‌ها و رفتارهاى مثبت و; مى‌کند

آمارهاى به‌دست آمده از پژوهش‌هاى در مدارس کشور نشان دهنده آن است که نرخ افت تحصیلى به صورت مردودى و یا ترک تحصیل زودرس، بسیار بالاست و به طور چشم‌گیر، تعداد زیادى از منابع مالى و استعدادهاى انسانى جامعه را تلف کرده و آثار جبران‌ناپذیرى بر جاى گذاشته است. از کل 6128231 دانش‌آموز پنج پایه تحصیل دوره ابتدایى در سال تحصیلى 64ـ1363، تعداد 782 هزار نفر، یعنى 74/12درصد آنها مردود شده‌اند و براى مردودى‌ها در سال تحصیلى بعد، 26077 کلاسِ 30نفرى تشکیل شده است. از کل دانش‌آموزان دوره راهنمایى در سه پایه تحصیلى، 525833 نفر، یعنى 84/26درصد مردود شده‌اند و در سال بعد 17527 کلاس مجدداً به وسیله این عده اشغال شده است و نیز از مجموع دانش آموزان متوسطه در پایه‌ها و رشته‌هاى مختلف، 132626 نفر، یعنى 13/15درصد مردود شده‌اند که در سال بعد، 4420 کلاسِ 30نفرى را به خود اختصاص داده‌اند. (گلشن فومنى، 1375)

لینک کمکی