مقاله زمينه‌ها و علل گسترش نفوذ خوارج در سيستان و تأثيرات آنان در دوره خلافت اموى

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 مقاله زمينه‌ها و علل گسترش نفوذ خوارج در سيستان و تأثيرات آنان در دوره خلافت اموى دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله زمينه‌ها و علل گسترش نفوذ خوارج در سيستان و تأثيرات آنان در دوره خلافت اموى  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله زمينه‌ها و علل گسترش نفوذ خوارج در سيستان و تأثيرات آنان در دوره خلافت اموى

چکیده    
مقدمه    
ورود خوارج به سیستان    
زمینه‏هاى گسترش نفوذ خوارج در سیستان    
1 جغرافیایى    
2 سیاسى    
3 اجتماعى    
4 اقتصادى    
پیامدهاى حضور خوارج در سیستان    
نتیجه    
منابع    

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله زمينه‌ها و علل گسترش نفوذ خوارج در سيستان و تأثيرات آنان در دوره خلافت اموى

ـ ابن‏حوقل، محمد، صوره الارض، ترجمه جعفر شعار، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، 1345

ـ ابن عبدربه، شهاب‏الدین، العقد الفرید، ج 2، قاهره، بى‏نا، 1372 ق

ـ اصطخرى، ابواسحاق، المسالک و الممالک، ترجمه محمد بن اسعد تُسترى، به کوشش ایرج افشار، تهران، انتشارات ادبى و تاریخى، 1373

ـ افشار، ایرج، سیستان‏نامه، چاپ اول: تهران، ایرج افشار، 1369

ـ باسورث، ادموند کلیفورد، تاریخ سیستان، ترجمه حسن انوشه، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1370

ـ بغدادى، ابومنصور عبدالقاهر، الفرق بین الفرق، ترجمه محمدجواد مشکور، چاپ چهارم: بى‏جا، انتشارات اشراقى، 1367

ـ بلاذرى، احمد بن یحیى، فتوح البلدان، ترجمه آذرتاش آذرنوش، تهران، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، 1346

ـ صدیقى، غلامحسین، جنبش‏هاى دینى ایران در قرون دوم و سوم هجرى، چاپ اول: تهران، انتشارات پاژنگ، 1372

ـ صفا، ذبیح‏اللّه‏، تاریخ ادبیات ایران، تهران، انتشارات فردوسى، 1366

ـ طبرى، محمد بن جریر، تاریخ الرسل و الملوک، ترجمه ابوالقاسم پاینده، چاپ دوم: تهران، انتشارات اساطیر، 1362

ـ فلوتن، فان، تاریخ شیعه و علل سقوط بنى‏امیه، ترجمه مرتضى هاشمى، تهران، انتشارات اقبال، 1335

ـ کرمر، جوئل، احیاى فرهنگى در عهد آل بویه، چاپ اول: تهران، مرکز نشر دانشگاهى، 1375

ـ مجهول، تاریخ سیستان، تصحیح ملک‏الشعرا بهار، چاپ دوم: بى‏جا، انتشارات پدیده، 1366

ـ مسعودى، ابوالحسن على، مروج الذهب، ج 2، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران، انتشارات علمى و فرهنگى، 1374

ـ مفتخرى، حسین، خوارج در ایران، چاپ اول: تهران، مرکز بازشناسى اسلام و ایران، 1379

ـ یعقوبى، ابن واضح، البلدان، ترجمه محمدابراهیم آیتى، تهران، انتشارات علمى و فرهنگى، 1381

ـ ــــــــــــــ ، تاریخ یعقوبى، ج 2، ترجمه محمدابراهیم آیتى، چاپ هفتم: تهران، انتشارات علمى و فرهنگى، 1374

55 دانشجوى کارشناسى ارشد تاریخ دانشگاه تهران. تاریخ دریافت: 19/3/1387 ـ تاریخ پذیرش: 6/5/1387

56 ر.ک: حسین مفتخرى، خوارج در ایران، ص 19 ـ 20

چکیده

خوارج را مى‏توان به عنوان مهم‏ترین حزبِ مخالفِ خلافت اسلامى در قرون نخستین هجرى به شمار آورد. آنان قیام‏هاى متعددى علیه خلفا تدارک دیدند و از این رو همواره از سوى آنان تحت فشار بودند. آنان سعى کردند تا براى نجات جان خود و مصون ماندن از تعقیب و شکنجه خلفا، در مناطق دوردست قلمرو اسلامى مستقر شوند. سیستان یکى از جمله مناطقى است که مورد توجه خوارج واقع شده بود و به تدریج نیز به دلایلى خاص، به یکى از کانون‏هاى مهم خوارج در قرون نخستین هجرى تبدیل شد

واژگان کلیدى: خوارج، امویان، سیستان و ایران.

مقدمه

اگرچه روایاتى وجود دارد که سابقه خوارج را به دورانِ قبل از خلافت امام على علیه‏السلامو حتى به زمان پیامبر اسلام صلى‏الله‏علیه‏و‏آلهمى‏رساند،56 اما در واقع، آنان در دوره خلافت امام على علیه‏السلام و هنگام نبرد صفین ابراز وجود کردند. آنان در ماجراى حکمیت بین امام على و معاویه، بعد از نبرد صفین به مخالفت با امام برخاستند و از این برهه زمانى به عنوان یک فرقه مستقل و مشخص اسلامى، به نام خوارج معروف شدند، آن‏گاه در نهروان رو در روى امام على قرار گرفتند و به رغم آن‏که شکست سختى را متحمل شدند، به حیات خود ادامه دادند

مرکز اولیه خوارج در عراق بوده است، اما از آن‏جا که به شدت از بنى‏امیه تنفر داشتند و بر این اعتقاد بودند که آنان قدرت را غصب کرده و به دلیل عملکرد سوءشان استحقاق خلافت را ندارند، مشکلات زیادى را براى معاویه به وجود آوردند. همین امر موجب شد که از سوى حاکمان اموىِ عراق به شدت تحت فشار قرار گرفته و ناچار، به مناطق دوردست نقل مکان کنند، چنان‏که گروهى به سوى جنوب رفته و در شرق شبه‏جزیره عربستان، هم‏چون عمان، بغداد و یمن ساکن شدند، گروهى به سمت غرب حرکت کرده و در شمال افریقا استقرار پیدا کردند و گروهى نیز به سوى شرق رفته و در مناطق جنوبى و شرقى ایران مستقر شدند. تعداد زیادى از مهاجران خوارج که در زمره گروه سوم بودند، در سیستان57 اقامت گزیده و به تدریج نیز بر تعداد آنان افزوده شد

گرچه ورود خوارج به سیستان تا حدودى به سبب بُعد مسافت این منطقه در مقایسه با عراق و شام، یعنى کانون قدرت امویان بود و این اقدام آنان را مى‏توان از روى اجبار و اضطرار و به منظور فرار از امویان تلقى کرد، اما نفوذ گسترده آنان در دوره امویان و صد سال نخست خلافت عباسى در سیستان، موضوع دیگرى است که دلایل متعدد و گوناگونى داشته است

سیستان در قرون نخستین هجرى و به‏ویژه در دوره اموى، از شرایطى بهره‏مند بود که زمینه‏هاى گسترش نفوذ خوراج در آن‏جا مهیا بود؛ شرایطى که کمتر نقطه‏اى در شرق قلمرو اسلامى، همه آن را به طور هم‏زمان داشت. از این رو، نباید علل ورود آنان را به سیستان با زمینه‏هاى گسترش نفوذشان در آن منطقه یکى دانست، چنان‏که خوارج در دروه اموى به علت تعقیب و شکنجه عاملان اموى، به بیشتر نقاط قلمرو شرقى اسلام پناهنده شده بودند، اما آنان نتوانستند نفوذ گسترده‏اى در آن مناطق به دست آورند و خیلى زود، حضور آنان در آن مناطق به فراموشى سپرده شد، اما در مورد سیستان بدین صورت نبوده و تا مدت‏ها بعد از دوره اموى، نام خوارج با نام سیستان پیوند خورده بود

خوارج با حضور بلندمدت خود در سیستان و نفوذ گسترده در آن منطقه، تأثیراتى نیز از سوى خود بر آن‏جا به‏جا گذاشتند که در این‏جا نیز به آن پرداخته خواهد شد

با توجه به مطالب یاد شده، مقاله حاضر درصدد پاسخ‏گویى به این سؤال‏هاست

1 زمینه‏هاى گسترش نفوذ خوارج در سیستان در دوره امویان چه بود؟

2 حضور گسترده خوارج در سیستان، چه تأثیراتى بر این منطقه داشت؟

ورود خوارج به سیستان

برخورد قهرآمیز و آشتى‏ناپذیر خوارج با خلفاى اموى، سبب اِعمال خشونت و سخت‏گیرىِ امویان بر آنان شد.58 این شرایط بسیار بد سبب شد که بسیارى از خوارج، از عراق مهاجرت کرده و به مناطق دیگر قلمرو اسلامى، هم‏چون جنوب ایران مهاجرت کنند. مهاجرت ابوبلال خارجى در سال 58 ق از بصره به اهواز، یکى از نمونه‏هاى آن به شمار مى‏رود.59 با توجه به شرایط زمانى و مکانى، مى‏توان تصور نمود که خوارج تا پایان خلافت یزید اول در 64 ق تا ناحیه فارس پیشروى کرده باشند. مرگ یزید و در پى آن، آشفتگى در دستگاه خلافت اموى و هم‏چنین درگیرى آنان با آل‏زبیر، موجب شد از فشار شدیدى که در دوره خلافت معاویه و یزید اول بر خوارج وارد مى‏شد، براى مدتى کاسته شود. گرچه این دوره، کوتاه بود اما حرکت خوارج را به سوى مناطق داخلى ایران که ناشى از فشار عاملان اموى بود، تا حدودى کُند کرد

لینک کمکی