تحقيق خدا و تصور مثبت و منفي از او و رابطه آن با عزت نفس و سلامت رواني دانش‌آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 تحقيق خدا و تصور مثبت و منفي از او و رابطه آن با عزت نفس و سلامت رواني دانش‌آموزان دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقيق خدا و تصور مثبت و منفي از او و رابطه آن با عزت نفس و سلامت رواني دانش‌آموزان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقيق خدا و تصور مثبت و منفي از او و رابطه آن با عزت نفس و سلامت رواني دانش‌آموزان

چکیده  
مقدّمه  
1 پرسش‌نامه سلامت روانی گلد برگ ( 28 ـ G.H.Q(  19  
2 پرسش‌نامه عزّت نفس کوپر اسمیت  
3 پرسش‌نامه تصور از خدا  
یافته‌ها  
بحث و نتیجه‌گیری  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقيق خدا و تصور مثبت و منفي از او و رابطه آن با عزت نفس و سلامت رواني دانش‌آموزان

ایزوتسو، توشیهیکو، خدا و انسان در قرآن، ترجمه احمد آرام، تهران، بهمن ،1361

پور رضائیان، مهدی، « نقش دین در رواندرمانی امروز جهان»، اصلاح و تربیت، ش 75 و 76 ، سال 1380، ص 28-26

تقوی، محمدرضا، « بررسی روایی و اعتبار پرسش‌نامه سلامت عمومی»، روان‌شناسی، ش 20، سال 1380، ص 398 – 381

خدارحیمی، سیامک، مفهوم سلامت روانشناختی، مشهد، جاودان خرد، 1374

خدایاری‌فرد، محمد، « گزارش نهایی طرح پژوهش تهیه مقیاس اندازه‌گیری اعتقادات و نگرش مذهبی »، تهران، دانشگاه تهران، 1384

خسروی،زهره و سلیمه فیض آبادی، «سبک دلبستگی و تصور از خدا در بین زنان متاهل خواهان طلاق و غیر خواهان طلاق شهر کاشان»،  اندیشه‌های نوین تربیتی، ش 19، سال 1388، ص 54- 37

دادستان، پریرخ، تنیدگی یا استرس، تهران، رشد، 1377

ذوالفقاری، اکرم‌السادات، بررسی روایی، اعتبار و نرم یابی پرسش‌نامه عزت نفس کوپراسمیت در دبیرستان‌های اصفهان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1377

ساکی، بهزاد، بررسی رابطه بین ناهماهنگی مولفه‌های خود -پنداشت با اضطراب و افسردگی در دبیران شهرستان اهواز، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، 1383

شجاعیان، رضا و زمانی منفرد، افشین، «ارتباط سلامت روانی و عملکرد شغلی کارکنان فنی صنایع مهمات سازی»، اندیشه و رفتار، ش 2، سال1381، ص 39- 33

علوی، زهرا، بررسی احساس گناه مرضی و تصور از خدا با افسردگی و امیدواری در بیماران سرطانی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا، 1385

نجاتی، محمد عثمان، قرآن و روان‌شناسی، ترجمه عباس عرب، مشهد، آستان قدس رضوی، 1367

یعقوبی، نورالله، بررسی همه‌گیری شناسی اختلالات روانی در مناطق شهری و روستای صومعه سرا، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1374

Clough, W.R. , “To be loved and to love”,Journal of psychology and theology,  2006,34(1):23-31

Francis, L.J., Gibson, H.M., Robbins, M,” God images and self-worth among adolescents in Scotland”,Journal of Mental health, religion & culture,2001,4(2):103-

Gorsuch,R.L.,Smith,C.S.,”Attribution of responsibility to god : An interaction of religious beliefs and outcomes”, journal for the scientific study of religion,1983,22(4)340-

Greenway, A.P., Milne, L.C & Clarke, V. ,” Personality variables, self-esteem and depression and an individual’s perception of God” Journal of Mental health, religion & culture,2003, 6(1):45-

Janssen, J., Dehart, J., Gerardts, M.,” Images of God in adolescence”,Journal for the Psychology of Religion,1994, 4(2): 105-

Koenig,H.,”aging and god : religion and mental health in later life “ religion and mental health,1994pp.177-

Kramer,D., Moore, M.,” Happy is the man that fearth always” psychology VS. Religion.2005 .

Odonohue,W.,”the bolder model :the clinical psychologist as metaphysician –scientist –practioner” ,american psychologist ,1989,44(12):146-68

Olthuis, J.H., With-ing: A psychotherapy of love, Institute for the Christian studies,

Phillips, R.E., Pargament, K.I., Lynn, O.K., crossley, C.D. ,”Self-Directing Religious Coping: A Deistic God, Abandoning God, or no God at all”, Journal for the scientific Study of Religion,2004, 43(3):409-

Richards ,P and Bergin . A. , Religious diversity and psychotherapy :conclusions,recommendations,and future directions ,(eds.)

Richter R.J. ,” Correlation of Psychological Well-being and Christian spiritual Well- being at a small Christian liberal Arts collage in the urban”, Midwest.journal  of psychology and theology,2000,28(2):322-

Roberts, C.W.,” Imagining God: who is created in whose image” Review of  Religious Research, 1989,30(4):375-

Schaap – Jonker, H., Eurelings – Bontekoe, E., Verhagen, P.J., Zock, H.,” Images of God and personality pathology: an exploratory Study among psychiatric patient”  , Journal of Mental health, Religion & culture 2000, 5(1):55-71

Spilka, B., Addison, J., Rosenson, M.,” Parents, Self and god: A test of competing theories of individual – religion relationships”,Review of  Religious Research,1975,16(3): 154-

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه تصور مثبت و منفی از خدا با عزّت نفس و سلامت روانی انجام شد. در این پژوهش، 300 دانش‌آموز دبیرستانی از رشته‌های تحصیلی گوناگون با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و به پرسش‌نامه تصور از خدا، پرسش‌نامه عزّت نفس کوپر اسمیت و پرسش‌نامه سلامت روانی (G.H.Q.28) پاسخ دادند. داده‌ها با شاخص‌های آماری همچون «همبستگی»، «واریانس چند متغیری» و «رگرسیون گام به گام» تحلیل شدند. نتایج نشان داد بین تصور مثبت از خدا با سلامت روان و عزّت نفس، همبستگی مثبت وجود داشت. همچنین نتیجه آزمون «رگرسیون گام به گام» نشان داد اولین عاملی که سهم تعین‌کننده‌ای در پیش‌بینی سلامت روان دارد عامل عزّت نفس و دومین عامل تصور منفی از خداست.

کلیدواژه‌ها: خدا، تصور، عزّت نفس، سلامت روان.

 

مقدّمه

موضوع سلامت روانی جنبه‌ای از مفهوم کلی سلامتی است و با وجود تلاش‌هایی که از سوی پیش‌گامان سلامت روانی در جهان به منظور تأمین هرچه بیشتر سلامتی به عمل آمده است، می‌توان گفت: هنوز در ابتدای راه هستیم1 و مشکلات بهداشت روانی از جمله گرفتاری‌های مهم رو به افزایش جوامع است. از سوی دیگر، هر روزه بر شمار افرادی که باور دارند «معنویت» درمان روان‌رنجوری‌ها و درماندگی روحی آنهاست، همچنین متخصصانی که برای درمان بیماری‌های روانی و بهداشت روان بر باورها و رفتارهای مذهبی متمرکز می‌شوند، افزوده می‌شود.2 ارتباط بین مذهب و سلامت روانی مسئله‌ای مهم است و مطالعات بسیاری ارتباط بین این دو را به اثبات رسانده است.3 به نظر ادوناهو،4 این مسئله غیر قابل اجتناب است که مذهب و معنویت در قلب روان‌درمانی قرار دارد. شواهد فزاینده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد اعمال و مداخله‌های معنوی می‌تواند بیماران را در تلاششان برای مقابله و درمان یاری کند.5 اما با توجه به اینکه موضوع خدا از جمله تفکرات اساسی مذهبی است و در رأس موضوعات مذهبی قرار دارد، در بین روان‌شناسان گرایش‌هایی پیدا شده است مبنی بر اینکه در ایمان به خدا، نیروی خارق‌العاده‌ای وجود دارد که نوعی قدرت معنوی به انسان متدین می‌بخشد و در تحمّل سختی‌های زندگی او را کمک می‌کند و مردم را از نگرانی و اضطرابی که بسیاری اکنون در معرض ابتلای آن هستند، دور می‌سازد. یکی از پیش‌گامانی که این مسئله را مطرح کرد ویلیام جیمز بود. وی می‌گوید: میان ما و خداوند رابطه‌ای ناگسستنی وجود دارد. اگر ما خود را تحت اشراف خداوند درآوریم و تسلیم او شویم تمام آمال و آرزوهای ما محقق خواهد شد

ریچاردز و برگین7 در تحقیقی گزارش کردند: مراجعانی که ایمان به خداوند داشتند و از منابع معنوی در زندگی‌شان استفاده می‌کردند، در طول درمان روان‌شناختی، از قدرت بیشتری برای مقابله برخوردار بودند. اما یکی از عواملی که بر رابطه افراد با خداوند تأثیر می‌گذارد، نوع تصوری است که افراد از خداوند دارند

خداوند در قرآن دو سیمای متفاوت از خود نشان می‌دهد که به‌صورت اساسی مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند. البته برای عقل متّقی مؤمن، این دو سیما چیزی جز دو جانب خدای یگانه نیست، ولی برای عقل معمولی، این دو متضاد به نظر می‌رسند. در یکی از این دو سیما، خدا خود را خدای خیر و نیک‌خواهی بی‌پایان و خدای محبت و رحمت نامتناهی و بخشنده و آمرزنده نشان می‌دهد. در جایی دیگر، خدا سخت‌گیر در دادگستری و داور نرم‌نشدنی در روز داوری و سخت کیفر (شدیدالعقاب) و تلافی‌کننده است که غضب وی بر هر که فرود آید او را از پا درمی‌آورد

بنابراین، برای منطق عقل معمولی، تصوری که از خدا در افراد شکل می‌گیرد به تصور مثبت و منفی تقسیم می‌شود. در تصور مثبت، خدا به‌صورت مهربان، حمایتگر و راهنما تصور می‌شود که می‌تواند نقش آرامش‌بخش داشته باشد. در تصور منفی، خدا با اصطلاحات منفی همچون طردکننده، نامهربان، سخت‌گیر و مانند آن تصور می‌شود که موجب نومیدی، تنفّر و خلق منفی در افراد می‌شود

البته توجه به این نکته مهم است که به‌طور کلی، اصطلاح «تصور خدا» می‌تواند به‌عنوان شناخت هیجانی افراد از خدا تعریف شود و بیشتر بر پایه تجارب هیجانی و عاطفی فرد مبتنی است.11 پارگامنت12 نیز ضمن پذیرش قاطعانه مذهب به عنوان یک عامل مؤثر در رسیدن به سلامت روانی، می‌نویسد: «آنچه باید مهم تلقّی شده و روی آن تمرکز شود نوع برداشت و تعریفی است که افراد از مذهب و خدای خود دارند.»13 وی تأکید می‌کند وقتی به افراد خیلی نزدیک می‌شویم، می‌بینیم دریافت‌ها و برداشت‌های مشخص و چندگانه‌ای از مذهب در ذهن و دل خود دارند که برخی از آنها یاریگر و مفید، و برخی دیگر نومیدکننده و مضر هستند

وی دریافت که تقریباً تمام تعاریف و دریافت‌های مردم از خدا در دو الگوی کلی جای می‌گیرد: در الگوی اول، افراد خدا را به صورت منبعی از خشم، قهر و انتقام محض می‌شناسند و انسان را گناه‌کاری مبتلا به هبوط و اسیر در پنجه‌های این خدای خشمگین تصور می‌کنند. شناخت خدا در این الگو، خواسته یا ناخواسته هراس‌آور و اضطراب‌برانگیز است. مردمی که بر اساس این الگو با خدا رابطه برقرار کرده‌اند، روز به روز از سلامت روانی خود بیشتر فاصله می‌گیرند. در نقطه مقابل این گروه، افرادی هستند که از الگوی دوم در اتباط با خدا پیروی می‌کنند. آنها در این الگو، خداوند را بخشنده و دوست خود می‌دانند و با او از طریق برقراری یک رابطه عاشقانه، ملاقات صمیمانه و گرم به عمل می‌آورند. در این الگو، خدا خیلی به انسان نزدیک است. این گروه بسیاری از دشواری‌ها و رنج‌ها را فرصت‌هایی برای رشد و تعالی بیشتر می‌دانند. افرادی که از این الگو پی‌روی می‌کنند بهداشت روانی پایدارتری را تجربه می‌کنند و از زندگی خود بیشتر لذت می‌برند

از سوی دیگر، بیشتر صاحب‌نظران برخورداری از «عزت نفس» را به‌عنوان عامل مرکزی و اساسی در سازگاری عاطفی اجتماعی فرد می‌دانند و چون میزان عزّت نفس در سلامت روانی نقش بسزایی دارد بر اهمیت آن تأکید دارند. بدین‌روی، برخی همچون براون14 در سال 1997 ادعا می‌کند عزّت نفس مثبت ارزشمندترین نیاز روان‌شناختی ماست و پیش‌نیازی برای سلامت روانی به شمار می‌رود.15 این در حالی است که اسپیلکا و همکاران او16 در سال 1975 گفتند: تصور از خدا با عزّت نفس رابطه دارد و بر اساس نظریه «هماهنگی شناختی»، تصور افراد از خودشان بر اینکه آنها خداوند را چگونه ببینند تأثیر می‌گذارد. فرض این نظریه آن است که داده‌هایی که به‌طور ضمنی با ادراک خود واقعی افراد مخالف است، ناهماهنگی شناختی ایجاد می‌کند. برای کم کردن آشفتگی روان‌شناختی ایجاد شده توسط این ناهماهنگی، افراد ممکن است از فنونی همچون انکار، تحریف یا درک گزینشی برای اطمینان یافتن از اینکه اطلاعات هماهنگ با تصور خود آنهاست، استفاده کنند. بنابراین، تصور از خود، می‌تواند بر توانایی افراد برای دیدن خدا به‌عنوان پرورش‌دهنده، پذیرنده، طردکننده، و حمایت‌کننده تأثیرگذار باشد

علاوه بر این، در تحقیقاتی که رابطه مذهب و سبک‌های اسنادی بررسی گردیده است، مشاهده گردیده هنگامی که افراد درگیر وقایع بحرانی می‌شوند این اتفاقات را نسبت به وقایع معمولی، بیشتر به خدا و جنبه قهّاریت آن نسبت می‌دهند

حال با توجه به اینکه اندیشه خدا از جمله تفکرات اساسی مذهبی است،18 و از سوی دیگر، می‌بینیم که موضوعات عشق و ترس در ارتباط با خدا، در کتب مقدّس دایم تکرار شده‌ و هر دو موضوع کاملاً اساسی و مهم هستند، به این دلیل، این دو بعد برای این مطالعه انتخاب شده‌ است. اما این‌گونه فرض نشده که این تصاویر خداوند کاملاً دو قطبی است، بلکه ارجحیت نسبی هریک از این تصاویر در ذهن پاسخ‌دهندگان در این نقطه زمانی و رابطه آن با سلامت روان و عزّت نفس مورد بررسی قرار گرفته و بر این اساس، فرضیه‌های ذیل تدوین و بررسی شده است

1 بین تصور مثبت از خدا با سلامت روان همبستگی مثبت معنادار وجود دارد

2 بین تصور مثبت از خدا با عزّت نفس همبستگی مثبت معنادار وجود دارد

3 تصور از خدا و عزّت نفس نقش تعیین‌کننده‌ای در پیش‌بینی سلامت روان دارد

روش جامعه آماری و روش نمونه‌گیری؛ جامعه آماری این پژوهش تمام دانش‌آموزان دبیرستان‌های دولتی شهر میناب است که در سه رشته تحصیلی «علوم انسانی»، «علوم تجربی» و «ریاضی ـ فیزیک» مشغول به تحصیل بودند. با استفاده از جدول برآورد حجم نمونه، بر اساس جدول کرجسی و مورگان، 300 نفر (149 دختر و 151 پسر) به‌صورت «نمونه‌برداری تصادفی ساده» انتخاب شدند و به پرسش‌نامه‌ها پاسخ دادند

ابزار‌های پژوهش؛ در پژوهش حاضر، از ابزارهای ذیل استفاده شد

1 پرسش‌نامه سلامت روانی گلد برگ ( 28 ـ G.H.Q(  

این پرسش‌نامه در سال 1972 به‌وسیله گلد برگ ارائه شد و می‌توان آن را به‌عنوان مجموعه پرسش‌هایی در نظر گرفت که از پایین‌ترین سطوح نشانه‌های مشترک مرضی، که در اختلالات روانی وجود دارد، تشکیل شده و منظور اصلی آن ایجاد تمایز بین بیماری روانی و سلامت است.20 اطلاعات مربوط به مقیاس علایم جسمانی، اضطراب، اختلال در کارکرد اجتماعی و افسردگی از این پرسش‌نامه قابل حصول است. نمره‌گذاری پرسش‌نامه به روش لیکرت چهار گزینه از0 تا 3 از سمت راست تعلّق می‌گیرد که در این شیوه نمونه‌گذاری، نمره‌های بالاتر نشان‌دهنده سلامت عمومی ضعیف‌تر و نمره‌های پایین‌تر نشان‌دهنده سلامت عمومی بهتر است

یعقوبی ضریب پایایی کلی این پرسش‌نامه را 88 /0 و ضریب پایایی خرده آزمون‌ها را بین 50/0 تا 81/0 گزارش کرده است. 

تقوی در روش «آزمون ـ آزمون مجدّد»، ضریب پایایی کلی این پرسش‌نامه را 73 /0 و ضریب پایایی خرده مقیاس‌ها را بین 57/0 تا 68/0 به دست آورد

در پژوهش حاضر، ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسش‌نامه 90/0، و برای خرده مقیاس‌های علایم جسمانی‌، اضطراب و بی‌خوابی‌، اختلال در کارکرد اجتماعی و افسردگی، به ترتیب 77/0، 80 /0  ، 63 /0 و 85 /0 به دست آمد. همچنین همبستگی بین این خرده مقیاس‌ها با نمره کلی اختلالات روانی، به ترتیب 80 /0، 84 /0، 70/0 و 85 /0 به دست آمد

2 پرسش‌نامه عزّت نفس کوپر اسمیت

لینک کمکی