تحقيق بررسي انسان شناختي خانواده و ميزان تأثير محيط زندگي بر آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 تحقيق بررسي انسان شناختي خانواده و ميزان تأثير محيط زندگي بر آن دارای 149 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقيق بررسي انسان شناختي خانواده و ميزان تأثير محيط زندگي بر آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقيق بررسي انسان شناختي خانواده و ميزان تأثير محيط زندگي بر آن

فصل اول  
طرح تحقیق  
1-1- طرح مسئله :  
2-1- ضرورت و اهمیت تحقیق :  
3-1- اهداف تحقیق :  
4-1- سؤالات تحقیق :  
5-1- مدل تحقیق :  
6-1- روش تحقیق :  
7-1- مشکلات تحقیق :  
8-1- پیشینه تحقیق :  
9-1- تعاریف و اصطلاحات تحقیق :  
10-1- چارچوب نظری :  
فصل دوم  
معرفی صادقیه (آریاشهر )  
1-2- بررسی موقعیت جغرافیایی :  
2-2- معرفی صادقیه با توجه به نقشه اجتماعی :  
3-2- زبان، مذهب و قومیت ساکنان :  
4-2- بررسی وضعیت اقتصادی ساکنین :  
5-2- وضعیت مهاجرت :  
6-2- رویدادها و وقایع مهم در صادقیه :  
7-2- مراکز خرید و تجاری صادقیه  :  
8-2- مسیرهای منتج به صادقیه :  
فصل سوم  
خانواده  
1-3- تاریخچه تحول سبک خانواده در ایران :  
2-3- چارچوب مفهومی مطالعه خانواده :  
3-3- روابط خانواده و جامعه :  
4-3- سبک زندگی خانواده های ساکن در صادقیه :  
5-3- انواع خانواده:  
6-3 کارکردهای خانواده :  
7-3- اجتماعی کردن در خانواده :  
8-3-تهدیدها برای خانواده امروزی:  
9-3- عوامل مؤثر در فرو پاشی کانون خانواده یا فراری دادن اعضاء از کانون خانواده:  
10-3- از هم گسیختگی خانواده :  
11-3- تأثیر محیط زندگی بر خانواده :  
تأ‌ثیر محیط ناسالم بر افراد و خانواده ها  
12-3- تأثیر شرایط و اعضای خانواده، بر زندگی خانوادگی:  
13-3- تأثیر محیط کار بر خانواده :  
14-3- اشتغال زنان:  
15-3-آموزش و پرورش و خانواده :  
16-3- رسانه، تکنولوژی و تأثیر آن بر خانواده:  
فصل چهارم  
انحرافات اجتماعی در صادقیه  
1-4- مقدمه ای بر انحراف اجتماعی :  
2-4- تأثیر خانواده بر انحرافات اجتماعی :  
3-4- تأثیر رسانه بر انحرافات اجتماعی:  
4-4- ادغام اجتماعی و تمایل به مثل دیگران شدن و عضو گروه بزرگتر شدن :  
5-4 بزهکاری :  
6-4-جوان:  
7-4-برقراری ارتباط دو جنس با یکدیگر: در آریاشهر؛  
8-4- رشد اخلاقی :  
9-4 بیماری های روانی:  
10-4- نابرابری اجتماعی :  
11-4 مواد مخدر:  
12-4 انواع مواد مخدر :  
13-4-حالت های عمومی نشئه گی مواد  
14-4- تأثیر مواد مخدر بر روی زندگی خانواده ها:  
15-4- ارتباط میان خانواده و اعتیاد :  
16-4- نگرشهای گوناگون به تجربه درونی ناشی از مواد از دیدگاه انسان شناسی:  
17-4 نیروی انتظامی در صادقیه :  
فصل پنجم  
نتیجه گیری و راهکارها  
منابع :  
ضمائم  
پرسشنامه :  
مصاحبه ها :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقيق بررسي انسان شناختي خانواده و ميزان تأثير محيط زندگي بر آن

1- در جامعه شناسی خانواده ایرانی/ علی اکبر مهدوی/ چاپ اول – تهران 1354، نشر پیام

2- ساخت های خانواده و خویشاوندی در ایران/ دکتر جمشید بهنام/ نشر خوارزمی/

3- خانواده و جامعه- ترجمه ویدا ناصحی( بهنام)- نوشته ویلیام می گود، 1352، بنگاه ترجمه و نشر کتاب

4-مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده/ باقر ساروخانی/ چاپ دوم 1375/ چاپ اول 1370 / انتشارات سروش

5- کودک در برابر پیام های فرهنگی/ مرتضی کتبی/ تهران/ انتشارات دانشگاه تهران/

6- مقدمه ای بر جامعه شناسی جوانان/ ترجمه باقر ساروخانی/ روزن مایر لئوپولد/ تهران/ نشر دانشگاه تهران/

7- خانواده و فرهنگ/ اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر/ آبان

8- آدم سازی در روان شناسی خانواده/ ویر جنینا سیتر/بهروز بیرشک/ چاپ دوم، تابستان 1373/ انتشارات رشد

9- در آمدی به مطالعات خانواده/ جان برنادز/ حسین قاضیان/ چاپ اول / تهران 1384/ چاپ تهران

10- جامه شناسی خانواده با تأکید بر نقش، ساختاری و کارکرد خانواده در دوران معاصر/ شهلا اعزاری/ 1376/ انتشارات روشنگران

11- خانواده و تلویزیون/ شهلا اعرازی/ تهران: مرندیز/

12- ساختار اجتماعی خانواده/ تالکوت پارسوتز/ جی. اچ. آبراهام/ حسن پویان/ تهران/ چاپبخش

13- خانواده به منزله ساختاری در مقابل جامعه/هایدی روزن بام/ محمد صادق مهدوی/ تهران / مرکز نشر دانشگاه/

14- جامعه شناسی تاریخی خانواده/ مارتین سگالن/ حمید الیاس/ تهران/ نشر مرکز/

15- زندگی صنعتی و خانواده/ مایکل گوردن/ حسن پویان/ تهران/ چاپخش/

16- جامعه شناسی خانواده و ازدواج / آندره میشل / فرنگیس اردلان / تهران، دانشکده علوم اجتماعی و تعاون دانشگاه تهران

17- فرهنگ مطالعات جوانان/ محمد سعید ذکایی / 1386 / نشر آگه

18- خانواده به منزله ساختاری در مقابل جامعه / هایدی روزن باوم / محمدصادق مهدوی/ 1367 / مرکز نشر دانشگاهی / تهران

19- مطالعه وضع فرهنگ عمومی / محسن فردرو / چاپ اول 1381 / تهران/ انتشارات روژین

20- فرهنگ و توسعه / یونسکو / نعمت الله فاضلی – محمد فاضلی / چاپ اول زمستان 1376 / سازمان چاپ و انتشارات و زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

21- جامعه شناسی بیماریهای روانی / مارک تاسیگ ، جانت میکیو، سری سوبدی/ ترجمه دکتر احمد عبداللهی / چاپ اول / 1386 / انتشارات سمت

22- نظریه های سوء مصرف مواد مخدر / دن. جی لیتری ، مواد سیرز، والنتشاین پیرسون/ محمدعلی زکریایی، محمد رضایی / چاپ اول 1384 / انتشارات جامعه و فرهنگ

1-1- طرح مسئله

مسئله ای که گزارش حاضر به دنبال پاسخگویی به آن است، تأثیرات گوناگونی است که محیط اطراف زندگی خانواده ها (محیط فیزیکی و روانی) ، بر روی روند و شکل زندگی آنها می‌گذارد، است

و اینکه آیا محیط میتواند نقش تعیین کننده در سرنوشت و سیر زندگی خانواده ها داشته باشد، یا خیر

همچنین میزان دخالت تأثیرات بخشی از محیط بر روی رفتار و افکار و عقاید افراد ساکن در منطقه آریاشهر، مورد نظر بوده است

با توجه به بار تجاری و تفریحی منطقه آریاشهر و به دنبال آن شلوغی و میزان بالای رفت و آمدها به این منطقه، این مسئله نیز به ذهن خطور می کند که زندگی خانواده های ساکن در این منطقه به کجا خواهد رسید؟ و آیا مشکلات گوناگونی که در زندگی ساکنان صادقیه به چشم می خورد، ناشی از سبک محیط پیرامون آنها است یا خیر


2-1- ضرورت و اهمیت تحقیق

امروزه سازمان های جهانی مانند سازمان ملل، یونسکو و یا بسیاری از شوراها و انجمن هایی که در کشورها، در سطح ملی فعالیت می کنند، به موضوع خانواده ، توجه ویژه ای نشان می‌دهند و توصیه می کنند که درباره اهمیت نهاد خانواده، آگاهی بیشتری به مردم داده شود

ثبات بخشیدن به جامعه، یعنی مستقر کردن آن بر پایه نهادهای مستمر. و خانواده نیز، مهمترین نهاد تشکیل دهنده جامعه است. هنجارهایی مثل نهاد خانواده، برای تمام افراد جامعه معتبر شمرده می شوند، زیرا هر فرد به خانواده ای تعلق دارد

“زندگی خانوادگی ، کلید فهم جامعه انسانی است و درک زندگی خانوادگی، کلید پیشرفت جامعه و ایجاد جهانی شایسته و عادلانه و ضامن آینده ای مطمئن تر و ایمن تر است.” (درآمدی بر مطالعات خانواده ، جان برناردز، صفحه 55 )

با انجام مطالعات درباره خانواده، می توان خانواده ها را تقویت و توانمند ساخته و آنها را قادر سازیم تا چیزهای خوب را حفظ کنند. از آنجا که منطقه آریاشهر از حالت مسکونی، تبدیل به منطقه ای تجاری – تفریحی شده است، و با توجه به اهمیت خانواده برای جامعه، به نظر می رسد بررسی اوضاع خانواده های ساکن در آن و همچنین بررسی تأثیر و پیامدهای گوناگون این منطقه بر زندگی خانواده های ساکن در آریاشهر، دور از اهمیت نباشد

3-1- اهداف تحقیق

از مهمترین اهداف مطالعه انسان شناختی خانواده های منطقه صادقیه، عبارت است از

1- تصویربرداری از شرایط عمومی فرهنگ خانواده شهری، به خصوص خانواده های ساکن در تهران

2- بررسی نقش و میزان تأثیر محیط اطراف خانواده ها (محیط فیزیکی و جو روانی) بر زندگی آنها

3- فراهم کردن اطلاعات پایه ای برای بررسی ها و تصمیم گیری های بعدی

این مطالعه درصدد توصیف و تاحدودی تبیین وضع فرهنگی و اجتماعی خانواده های آریاشهر است و گزارش نگرش ها، باورها و فراهم کردن اطلاعات پایه ای به نحوی که در بررسی های بعدی نیز قابل استفاده باشد

همچنین این تحقیق به دنبال یافتن پاسخ برای سؤالات گوناگونی است که در بخش پرسش های تحقیق، آورده شده اند. از جمله یافتن راهکارهایی برای بهبود اوضاع زندگی خانواده‌ها و جلوگیری از فروپاشی کانون خانواده ها در تمامی مناطق، به خصوص منطقه آریاشهر است

4-1- سؤالات تحقیق

پرسش اساسی و کلی پژوهش حاضر، میزان تأثیر محیط پیرامون خانواده ها بر شیوه و سبک زندگی آنها است

اما به طور جزئی تر، این گزارش در پی پاسخگویی به این سؤالات است

1شهرت منطقه صادقیه به چیست ؟ و چرا؟

2 آیا خانواده های ساکن در این منطقه، از محیط زندگی اشان راضی هستند؟

3آیا بعد تجاری و تفریحی منطقه صادقیه بر زندگی خانواده های ساکن در آن سایه انداخته است؟

4 آیا خانواده ها از نحوه زندگی شان و شرایط جوی موجود در خانواده‌شان راضی هستند؟

 5 مشکلات اساسی خانواده های ساکن در آریاشهر چه چیزهایی است؟

6 آریاشهر و شرایط و جو موجود در آن، چه تأثیراتی بر روی زندگی خانواده های ساکن در آن گذاشته است؟

7 دلیل شلوغی و حجم بالای ترافیک و رفت و آمد در آریاشهر چیست؟

8پیامدهای شرایط کنونی صادقیه بر خانواده های ساکن در آن، بیشتر مثبت است یا منفی؟

9زندگی آینده خانواده های ساکن در آریاشهر، به چه صورتی درخواهد آمد؟

10نقش رسانه های جمعی بر زندگی خانواده ها، به چه میزان است؟

11- آیا ما شاهد نوعی از هم گسیختگی در میان خانواده های ساکن در آریاشهر هستیم یا خیر؟

12- چگونه می توان به بهبود زندگی خانواده ها ، کمک کرد؟

5-1- مدل تحقیق

طبق اصول تحقیق کیفی،‌مراحل تحقیق گزارش حاضر بدین ترتیب بوده است

6-1- روش تحقیق

درک خانواده به مقوله یک نهاد، احتیاج به درک عینی و غیرفردی آن دارد یعنی لازم است تا خانواده را در بنیان های فرهنگی و اجتماعی، مورد بررسی قرار داد. برای بازتاب پیچیده زندگی خانوادگی ، نیاز به یک رویکرد جامع است تا شامل همه طیف مسائل اجتماعی، اقتصادی، محیطی ، سیاسی ، نهادی و غیره باشد

به همین منظور در این گزارش، از روش های عملی و میدانی انسان شناسی، از جمله مصاحبه های عمیق به صورت فردی و گروهی، مشاهده مشارکتی، استفاده از عکس و فیلم، ضبط صدا، و نیز منابع مکتوب استفاده شده است

مصاحبه های عمیق، با ساکنان، کسبه، خادم مسجد، امام جعفرصادق (تنها مسجد این منطقه) و برخی افراد مهاجر و مهاجمان به آریاشهر، صورت گرفته است. این مصاحبه ها به صورت فردی و گروهی انجام شده است و به منظور مطمئن ساختن مردم از کنترل بیشتر بر آینده شان و اطمینان به زندگی و معیشت آتیه شان، در ابتدای مصاحبه، شرحی کلی از اهداف تحقیق به آنها داده شد، تا بدین ترتیب اعتماد بیشتری به گفته های مردم محلی و تفسیر صحبت های آنها و در نهایت نتیجه گیری و تصمیم گیری بر اولویت های آنها، حاصل شود. این امر نیز خود به دست یافتن به یک نگرش جامع، بسیار کمک می کند

روش مشاهده مشارکتی نیز در جمع آوری بخش عمده ای از یافته های تحقیق، مورد استفاده واقع شده است. مشاهده این منطقه در ساعات مختلف شبانه روز، و در ایام گوناگون تعطیل و اداری، با در نظر گرفتن شرایط منطقه (زمان قطع برق، ساعات ترافیک سنگین و ;) صورت گرفته است

عکس ها و فیلم های مربوط به حوادث گوناگون در آریاشهر، از جمله چهارشنبه سوری‌ها، و درگیری های نیروی انتظامی با مردم در این منطقه ، همچنین بررسی و تفسیر عکس های گوناگون از نوع ساختمان ها و منازل مسکونی، پوشش افراد، اماکن مدنی و فرهنگی، بازارچه های موجود در این منطقه و ; نیز در جمع آوری یافته های تحقیق بسیار مؤثر واقع شد

استفاده از اسناد و منابع مکتوب در شناسایی بنیان های اصلی خانواده و ابعاد گوناگون آن، همچنین اطلاعات مربوط به خانواده نیز از روش های دیگر مورد استفاده در این تحقیق بوده‌اند

7-1- مشکلات تحقیق

از جمله مهمترین مشکلات تحقیق در زمینه مطالعات خانواده ، حریمی بودن و در اکثر موارد محرمانه بودن اطلاعات مربوط به خانواده است. در خانواده، با ارزش ها و اذهان سر و کار داریم، بنابراین دستیابی به اطلاعاتی دقیق، جامع و مطمئن درباره خانواده ها کار بسیار مشکلی است. و این امر تنها در صورت اطمینان کامل افراد، در اختیار محقق گذاشته می‌شود

از جمله مشکلات دیگر، کمبود داده های دقیق و علمی درباره خانواده ها، به خصوص خانواده ایرانی است. در این میان پایان نامه های اندکی نیز حوزه مطالعاتی خود را خانواده و چارچوب های حفظ و بررسی آن قرار داده اند. تنها شمار کمی از پایان نامه ها،‌ مربوط به مطالعات خانواده موجود است که بیشتر در مورد آداب و آیین های زندگی خانوادگی در مناطق مختلف ایران صورت گرفته است

8-1- پیشینه تحقیق

پیشینه تحقیق ، در واقع همان ادبیات تحقیق است. به طور کلی مطالعاتی که در زمینه خانواده انجام شده است را به سه دسته می توان تقسیم کرد

دسته اول شامل تحقیقات تجربی است که بدون توجه به وضعیت خانواده، از حیث نظری ، انجام شده اند

دسته دوم، شامل آثاری است که جنبه نظری در آنها بیشتر مورد توجه بوده است. در واقع تدوین یا توسعه یک نظریه را در مورد خانواده بررسی نموده اند

دسته سوم آثاری هستند که شامل نتایج تحقیقات تجربی و نظری در مورد خانواده است. اما متأسفانه اینگونه مطالعات بسیار محدود و کم، به خصوص در مورد خانواده های ایرانی انجام شده است. مانند تحقیقات لوی استروس درباره نظام خانواده

آثار نظری در مورد خانواده نیز بیشتر مبتنی بر دو دیدگاه است

الف – دیدگاهی که خانواده را به عنوان یک نهاد بررسی می کند

ب – دیدگاهی که خانواده را به عنوان یک گروه یا یک پاره نظام مورد بررسی قرار میدهد

ادبیات تحقیق درباره خانواده و به صورت مکتوب ، در دوسته پایان نامه ها و کتابها قابل بررسی است. اما متأسفانه کتاب ها بیشتر با رویکردی جامعه شناختی،‌و پایان نامه ها نیز اکثراً به مراسم و آداب و آیین در خانواده ها پرداخته اند. و خانواده به منزله یک نهاد یا خرده فرهنگ و خرده نظام کمتر مورد بررسی قرار گرفته است

به طور کلی می توان گفت مهمترین تغییری که در روش مطالعه خانواده چه در غرب و چه در شرق رخ داده است، بررسی این نهاد در محیط فرهنگی و زیستی جوامع مختلف و روابط آن با سایر نهادهای اجتماعی است و نه به عنوان یک نهاد تک افتاده و چنانچه که در گذشته در آثار کسانی چون مارگارت مید، ویلیام گود و ; مرسوم و مشهود است

9-1- تعاریف و اصطلاحات تحقیق

خانواده : خانواده را در دو مفهوم اعم و اخص باید تعریف نمود. مفهوم اعم آن شامل گروه‌ها و اجتماعات و گاه تجمعاتی گسترده تر است که لزوماً بین آنها روابط خویشاوندی برقرار نمی‌باشد

در مفهوم اخص، خانواده به گروهی از افراد اطلاق می گردد که در کنار هم زندگی نموده و روابط خویشاوندی و یا وابستگی های معینی را بین خود برقرار می دارند که در جوامع امروزی، پدر، مادر و فرزندان، آن را شامل می شود. (در جامعه شناسی خانواده ایرانی، صفحه 6) همچنین باید در نظر داشت خانواده در گذشته به نوعی سازمان اقتصادی به شمار می رفته است

برگس و لاک، در کتاب خانواده در سال 1953 ، خانواده را اینچنین تعریف می کنند

“خانواده گروهی است متشکل از افرادی که از طریق پیوند زناشویی ، همخونی، و یا پذیرش (به عنوان ) با یکدیگر به عنوان شوهر، زن، مادر، پدر، برادر و خواهر در ارتباط متقابلند و فرهنگ مشترکی پدید آورده و در واحد خاصی زندگی می کنند

ازدواج : ازدواج نوعی ارتباط به شمار می رود که مالینوفسکی آن را قراردادی برای به وجود آوردن فرزندان و حفظ و نگاهداری آنان می خواند. (همان صفحه 6)

نابسامانی خانواده : جدا شدن خانواده از روابط و مناسبات کل جامعه نابسامانی نامیده می‌شود. (کونیگ)

صمیمیت در خانواده : مشخصه اساسی و غیر قابل تفکیک خانواده صمیمیت است و همین صفت آن را از سایر گروههای اجتماعی متمایز می کند. این حس به اعضای خانواده کمک می کند تا هم احساس ارزشمند بودن افراد در خانواده محفوظ بماند و هم نظام کلی گروه به فردگرایی بی رویه منجر نشود

اجتماع خانوادگی : اجتماع خانوادگی ، تمام جوانب فعالیتهای فردی از فعالیتهای زیستی تا روان شناسی و فعالیتهای روحی، و فعالیتهای اقتصادی و حتی نظام های پیچیده معنوی را در بر می گیرد

از هم گسیختگی خانواده : در هم ریختگی و از هم گسیختگی خانواده، به معنای تمایل آن به جدا شدن از کل جامعه است. یعنی در هم ریختگی ساخت خانواده موجود

فرهنگ عمومی : فرهنگ عمومی قلمروی است سیال و در حال تغییر. آنچه به عنوان افکار عمومی شناخته می شود، بخشی از فرهنگ عمومی است که در جوامع جدید با سرعت زیادی تغییر می کند و به حوزه عرفی آن تعلق دارد

همچنین آنچه به عنوان مد، خصوصاً در پوشش و آرایش شناخته می شود،‌بخشی از حوزه عرفی فرهنگ عمومی است. براین اساس می توان تصور نمود که ارزشها، عقاید و هنجارهایی از حوزه فرهنگ عمومی خارج می شوند و به صورت فرهنگی رسمی در می‌آیند و متقابلاً نیز عقایدی از سوی نخبگان فکری یا سیاستمداران ارائه شده و به تدریج جزء فرهنگ عمومی می شود

فرهنگ : فرهنگ زنده یا یک خاصیت و سه صفت شناخته می شود. خاصیتش توانایی جذب و دفع است. یعنی آنچه را که برای زندگی خود لازم می بیند، از فرهنگهای دیگر می گیرد و آنچه را که زاید می داند، دفع می کند

صفات فرهنگ به این ترتیب است

1- از گذشته بارور می شود

2- حاجات امروز را بر می آورد

3- آینده رامی سازد (مطالعه وضع عمومی فرهنگ، صفحه 58)

10-1- چارچوب نظری

لزوم استفاده از نظریه

          استفاده از نظریات نظریه پردازانی که بر روی موضوع خانواده به طور کلی کارکرده‏اند، از طرفی هم به اندیشه‏های ما درباره‏خانواده شکل می‏دهند و هم به مشاهدات و تفسیر یافته‏ها و نحوه استفاده از اطلاعات در برنامه‏ریزی‏ها و سیاست‏گذاری‏هایی که بر زندگی خانوادگی تأثیر می‏گذارد. و همچنین به محقق کمک می‏کند تا فراتر از درک متعارف روزمره یا در برداشت‏های قالبی مردم حرکت و تحقیق کنند

          خانواده‏ها وسیله‏ای هستند که کالاهای مادی (مثل غذا، سرپناه، حمل و نقل، پول) را در میان اعضای از خانواده که به لحاظ اقتصادی فعال نیستند توزیع می‏کند. توزیع کالاهای غیرمادی که حول مقوله مراقبت و نگهداری از فرزندان نیز دور می‏زند را به انجام می‏رساند

          علاوه بر آن خانواده کالاهایی چون عشق، پرورش و;. را در کنار نفرت، یأس، خشونت و; را نیز توزیع می‏کند

نظریه‏ها:

مورگان: مورگان با توجه به 5 اصل کلی ، خانواده و تصور تاریخی آن را مورد بررسی قرار داده است

-   پذیرش نقش رهیافت نهادی؛ وی خانواده را جزئی از نظام کلی جامعه و در رابطه تنگاتنگ با آن می‏داند و تصور خانواده را در مواقع مختلف مورد مقایسه قرار می‏دهد

-   تکامل گرایی: وی حرکت خانواده در طول تاریخ را در جوامع گوناگون دارای نظمی مشخص و مستمر و به سوی تکامل می‏داند

-   مورگان، مطالعات خانواده رابه دو شکل احتمالی پیشنهاد می‏کند: 1- به صورت قلمرو موضوعی مجزا، 2- بررسی وجه خانوادگی حوزه‏های دیگر تحقیقات اجتماعی. این شیوه مورگان کمک می‏کند تا خانواده را تنها از یک جنبه مورد بررسی قرار دهیم. بلکه مصالح خانواده از نظر سیاست‏ همانقدر اهمیت دارد که از نظر اجتماعی

دیدگاه در زمانی: مورگان معتقد به جایگزینی خانواده‏ها به یکدیگر است

-       جبرگرایی: وی حرکت خانواده‏ها به سوی تکامل را جبری از محیط می‏داند که گریزی از آن وجود ندارد

-   اندیشه خطی: از دیدگاه مورگان، حرکت تاریخ در یک خط مستقیم صورت می‏پذیرد، بازگشتی به دوران‏های پیشین وجود ندارد

-       ارتقایی یا تکاملی: او حرکت جامعه و خانواده را در بستر تاریخی و ارتقایی می‏یابد

با وجود اندیشه تطوری مورگان، دیدگاه وی دارای نقاط مثبتی است که در این تحقیق سعی شده تا از آن استفاده شود. از جمله آنکه وی خانواده را به عنوان یک نهاد وابسته به کل نظام اجتماعی در نظر می‏گیرد همچنین سعی می‏کند تا خطوط اصلی حاکم بر تکامل خانواده را دریافته و براساس آن به مقایسه خانواده‏ها در جوامع گوناگون ب‏پردازد

اما به دلایل جبری و خطی و فقدان نسبیت گرایی فرهنگی، دیدگاه مورگان نمی‏تواند نظریه کاملی برای مطالعه خانواده‏ها در نظر گرفته شود

دورکیم:

          اصولی که دورکیم برای مطالعه‏خانواده در نظر می‏گیرد، بدین ترتیب است

-   نهادی بودن: دورکیم خانواده را جزئی از جامعه می‏داند و آن را نماد و نشانه‏ای از کل جامعه می‏داند که در فرآیند تأثیر یا تأثر جامعه قرار دارد

-       تصوری اندیشیدن: وی خط مستقیمی در تکامل خانواده در جهان را در نظر می‏گیرد

-       جبرگرایی: دورکیم مسیری را برای خانواده در نظر می‏گیرد و معتقد است تمامی جوامع از این مسیر عبور می‏کنند

-   در زمانی بودن: از نظر دورکیم، نوعی خاص از خانواده تکوین می‏یابد و در جوامع گوناگون به عنوان نوع غالب بسط می‏پذیرد و سپس جایش را به نوعی دیگر می‏بخشد

به نظر دورکیم، خانواده بیش از آنکه پدیده‏ای زیستی باشد، پدیده‏ای اجتماعی است و از این جهت نظریه او قابل بررسی و استفاده در موضوع مورد مطالعه در این پژوهش است

کلود لوی استروس:

          لوی استروس به برخورد فرهنگ و طبیعت در خانواده انسانی تأکید دارد. دیدگاه ساخت گرایی او به خانواده، موجبات بررسی خانواده خارج از جو جبرگرای تاریخی را فراهم می‏آورد

بالاندیه

          جوامع در حال رشد، با روساخت اجتماعی رو به روی هم مواجه می‏شود که یکی ساخت سنتی جامعه خواهد بود و دیگری ساخت نو. که جزء اعظم آن از غرب و گرایش به تکنولوژی آن منشاء می‏گیرد. در این شرایط به نقل از دورکیم، نوعی آنومی پدید خواهد آمد که در آن امکان بازیابی هنجاری در عقاید بسیار دشوار خواهد بود و بازیابی الگوی ثابت عمل نیز مشکل است

          در این وضعیت ، تنوع و تعدد ارزش‏ها، گاه آن چنان انسان‏ها را از یکدیگر دور می‏سازد که وحدت ملی به مخاطره می‏افتد و شناسایی هویت واحد از خلال این همه تنوع و پراکندگی در عقاید دشوار است. مخصوصاً که این پراکندگی به طور طبیعی و نظر به شکاف عمیق بین دو ساخت اجتماعی با تعارض عقاید نیز همراه خواهد بود

          فقدان فرآیند درونی شدن هنجارهای اجتماعی ، موجب می‏شود که فرد و قانون رو در روی یکدیگر قرار گیرند و آشتی انسان و قانون صورت پذیر شود اما اجبار در قوانین و افراط در تکیه بر قوانین مهن، تنها جامعه‏ای به ظاهر آراسته به ما عرضه خواهد کرد

1-2- بررسی موقعیت جغرافیایی

آریاشهر نام قدیمی محله ای در غرب تهران است. بعد از انقلاب اسلامی نام آریاشهر را به صادقیه تغییر دادند و اکنون شامل محلات صادقیه شمالی، صادقیه، کوی فردوس و ; می‌باشد

قسمتی از صادقیه شمالی در منطقه 2 شهرداری تهران و بقیه قسمتهای آریاشهر در منطقه 5 شهردرای واقع شده اند. آریاشهر یا صادقیه دارای دو فلکه می باشد که به نامهای فلکه اول و دوم خوانده می شوند. در بین این دو فلکه تعداد زیادی مراکز تجاری و آموزشی وجود دارد که معروفترین ، بزرگترین آنها مرکز خرید گلدیس می باشد در هر دو فلکه آریاشهر تعداد زیادی بانک وجود دارد

آریاشهر از شمال به باغ فیض (پونک)،از جنوب به میدان آزادی، از غرب به میدان توحید از شرق به میدان نور و شهر زیبا منتهی می شود. باغهای طرشت نیز از اراضی آریاشهر به حساب می آیند

خیابان ستارخان یکی از خیابانهای اصلی آریاشهر است. بلوار فردوس نیز در این محله واقع شده است

از محل های معروف واقع در بلوار فردوس میتوان به مجموعه ورزشی برادران خادم، بازار میوه و تره بار شهرداری و ایستگاه متروی صادقیه اشاره کرد. چهاردهمین فروشگاه زنجیره ای شهروند نیز در آذرماه 1385 در کنار ایستگاه متروی صادقیه افتتاح گردیده است

میدان تحقیق این گزارش،‌خیابان اصلی میان دو فلکه اول و دوم صادقیه است، که اصطلاحاً آریاشهر خوانده می شود

2-2- معرفی صادقیه با توجه به نقشه اجتماعی

خیابان فلکه اول (بین فلکه اول و دوم ) که میدان تحقیق این گزارش است، شامل یک خیابان اصلی تجاری و پر از مراکز خرید و مغازه ها و دستفروش هاست و یک بولوار که از وسط آن و مانند یک چهارراه آن را قطع می کند به نام “بولوار شهدای صادقیه ” که کاملاً مسکونی است و پر از ساختمان های حداکثر 7 یا 8 طبقه است. این بولوار به صورت شبکه‌ای خیابان بندی شده و دارای فرعی های متعددی است. این منطقه اصطلاحاً آریاشهر خوانده میشود

نبش بولوار و خیابان اصلی آریاشهر، مسجد امام جعفرصادق (ع) قرار دارد که به نظر می‌رسد تنها مسجد این منطقه باشد

این محدوده همچنین دارای یک فضای سبز کوچک درست در وسط فلکه اول و یک فضای سبز کوچک دیگر در کناره فلکه دوم است

این منطقه دارای یک درمانگاه در بولوار شهدای صادقیه، داروخانه شبانه روزی است. مطب پزشکان زیادی نیز در این ناحیه وجود دارد که جراحی پلاستیک و زیبایی ، لیپوساکشن و ; بیشتر به چشم می خورد. کتابخانه، زمین ورزش، فرهنگسرا و ; در این ناحیه اصلاً وجود ندارد. هر چند منطقه تجاری است، اما خانه اهی مسکونی بیشماری نیز دارد

میزان دسترسی به وسایل حمل و نقل و رفت و آمد ، از جمله اتوبوس، تاکسی، و مترو در این ناحیه،‌در حد نسبتاً خیلی خوبی است

تردد و رفت و آمد افراد در این منطقه بسیار زیاد است. این رفت و آمدها از صبح ها تا حدود ساعت 1 الی 2 نیمه شب به خصوص در روزهای تعطیل، ادامه دراد. اکثر مراجعه کنندگان نیز دختران و پسران جوان هستند

نیروی انتظامی و گشت ارشاد در این ناحیه حضور دائم و مستمری دارند و از صبح تا آخر شب، هنگام خلوت شدن آریاشهر، بدون وقفه ماشین پلیس و نیروهای انتظامی حضور دارند

3-2- زبان، مذهب و قومیت ساکنان

لینک کمکی