مقاله نقش خانه بهداشت در مورد رفع نيازها و حل مشکلات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نقش خانه بهداشت در مورد رفع نيازها و حل مشکلات :

نقش خانه بهداشت در مورد رفع نیازها و حل مشکلات

خدماتی که درخانه بهداشت به مراجعین ارائه میشود
تعریف: خانه بهداشت محیطی ترین واحد روستائی ارائه خدمت در نظام شبكه های بهداشتی درمانی كشور است . هر خانه بهداشت بسته به شرایط جغرافیایی- به ویژه امكانات ارتباطی و جمعیت – یك یا چند روستا را تحت پوشش خود دارد.
وظایف بهورزان در خانه های بهداشت:
– سرشماری سالانه و ثبت اطلاعات:

هر خانه بهداشت، در شروع كار و در آغاز هر سال، باید اطلاعات آماری كاملی از منطقه تحت پوشش خود جمع آوری كند. برای این كار، منازل هر یك از روستاهای تحت پوشش طبق نظم خاصی شماره گذاری می شود. تعداد خانوارها و تعداد افراد هر خانوار به تفكیك نام، سن جنس، نسبت با سرپرست خانوار، شغل و میزان سواد، بارداری، معلولیت و بیماری مزمن و تغییرهای

جمعیتی خانوار(ازدواج، مرگ، مهاجرت) و ; ثبت می گردد. مشخصات مجتمعهای موجود (آب، فاضلاب، نوع مصالح بكار رفته در مسكن و دفع فضولات;.)، شرایط محیطی(را ه ارتباطی، فاصله ها، اماكن عمومی و;)، چگونگی مواد غذایی و تغذیه مردم و نیز سایر اطلاعات لازم در پرونده خانوار ثبت می شود. برای این مقصود، تهیه فرمهای خلاصه و حتی المقدور آسان و ساده اهمیت

بسیاری دارد. پس از سرشماری اولیه یا سالانه، گروههای سنی، جنسی، شغلی و; كه برنامه مراقبت بهداشتی معینی دارند، دسته بندی، ثبت و برنامه مراقبت بهداشتی آنها تنظم می گردد. با جمع آوری و دسته بندی این اطلاعات وسعت عمل، حجم فعالیت و میدان عملیاتی خانه بهداشت روشن می شود.
-آموزش بهداشت عمومی
– مشكل ترین، مهمترین و امید بخش ترین نقش خانه بهداشت، آموزش بهداشت است . بعلت ظرافت، بردباری و دقت فراوانی كه در این كار لازم است، انتظار می رود وقت زیادی را بخود اختصاص دهد.
خانواده و مدرسه، كه بیش از دو سوم هدفهای آموزشی بهداشت عمومی را در خود دارد، مناسبترین و بارورترین عرصه های این فعالیت است. اگر آموزشهای خانه بهداشت در این عرصه ها بخصوص در مدرسه، موفقیت آمیز باشد، معلمان در مدرسه و كودكان در خانه تداوم بخش مفاهیم مورد نظر خواهند بود. كودك به اقتضای قدرت فراگیری با سرعت بیشتری به تغییر رفتار دست می یابد، این رفتارهای تغیر یافته را به میان خانواده می برد و عادتهای نو و صحیح را به دیگران انتقال می دهد. این كیفیت نه تنها در حال حاضر بر مجموعه آگاهیها و رفتار خانواده اثر مستقیم می گذارد بلكه آشنایی و آمیختگی نسل آینده را نیز با مفاهیم و رفتار بهداشتی افزون تر می سازد. بعبارت دیگر خارج ساختن نقش آموزش بهداشت از قالب تنگ موجود، شاید تنها راه تأمین و تضمین آگاهیهای بنیانی و مؤثر بهداشتی باشد. در این راه فراهم آوردن موجبات آموزشی معلمان مدارس روستایی و كسانی كه با جمعیتهای گروهی سر وكار مستمری دارند نقشی سازنده و پرسود خواهد داشت. بخش عمده دیگری از آموزشهای بهداشت در جریان مراقبتها و بصورت چهره به چهره خواهد بود كه مؤثرترین طرق آموزش بهداشت است.
– تشكیل گروههای داوطلب و شوراهای محلی بهداشت
اگر ضابطه انتخاب فرد بومی درست انجام گیرد، بدلیل آشنایی عمیق كاركنان بومی با آداب و رسوم محل، باورها و اعتقادهای مردم و استفاده از گویشهای محلی امكان برقرای ارتباط كاركنان خانه بهداشت با جامعه و نفوذ آموزشهای آنان در مردم محل خدمت بیشتر خواهد بود. جلب اعتماد مردم موجب می گردد كه علاقمندی و گرایش آنان برای مشاركت در فعالیتهای بهداشتی افزایش

یابد. مشاركت و مداخله مردم در خدمات بهداشتی كه عامل تعیین كننده ای برای مراقبت از خویش(self-care) و خود اتكایی (self-reliance) جامعه است، باید اساسی ترین خط مشی نظام بهداشتی كشور باشد. در این راستا كاركنان بومی خانه بهداشت مناسبترین گروه برای پایه گذاری

و گسترش این مشاركتها بشمار می روند. مثلاً ، استفاده كاركنان از بستگان و دوستان خویش برای انجام بعضی از كارها مثل پیگیری و تبلیغ كسانی كه در موعد مقررمراجعه نمی كنند و یا نامنظم مراجعه می نمایند، انجام برخی از خدمات نظیر وزن كردن زنان حامله و كودكان، درست كردن محلول ORS و; می تواند مقدمه ای باشد كه بتدریج به تشكیل گروههای داوطلب، در زمینه هر یك از خدمات و تشكیل شوراهای محلی بهداشت منجر گردد.

 

– مراقبت از زنان باردار:
– نگهداری آمار دقیق و تشكیل پرونده برای كلیه زنان باردار پیگیری آنها در مراحل مختلف پیشرفت حاملگی
– تكمیل فرم مراقبت دوران بارداری در اولین دیدار زن باردار، ثبت سوابق و نتجه زایمانهای قبلی، درج نتایج اولین معاینه در فرم مراقبت
– برآورد تاریخ تقریبی زایمان و درخواست آزمایشهای تشخیصی لازم
– در دیدارهای بعدی: زنان باردار در شش ماه اول حاملگی ماهی یكبار، در ماه هفتم و هشتم دوبار و در ماه نهم هر هفته یكبار تحت مراقبت قرار می گیرد، تا دوران حاملگی را با شرایط مناسبی به پایان برسانند. سنجش پیشرفت حاملگی، آموزش زن باردار در مورد تغذیه، ورزش، پوشاك، مراقبت از پستانها، اهمیت دادن آغوز ، تغذیه با شیر مادر و سایر مراقبتهای دوران بارداری، تزریق واكسن كزاز یا تؤام ، آموزش طرز مراقبت صحیح از نوزاد، روش درست شیر دادن، تغذیه شیر خوار و;
– اعزام زنان باردار نیازمند مراقبتهای ویژه به مركز بهداشتی درمانی مربوطه
– مساعدتهای لازم برای تأمین امكان زایمان سالم و بهداشتی برای زنان حامله تحت نظر، اعم از همكاری با مامای محلی یا معرفی و فراهم آوردن تسهیلات لازم برای اعزام آنها به مركز بهداشتی درمانی و ثبت جریان و نتیجه زایمان در پرونده مادر.
– آموزش مراقبتهای بعد از زایمان و كمك به انجام آنها
مراقبت از كودكان 8-0 سال
– تکامل کودک ازدوران جنینی آغاز میشود وبامراقبت وتغذیه مطلوب دردوران بارداری , فرصت رشد وتکامل مطلوب کودک که حق طبیعی اوست فراهم میشود. مهمترین دوران تکامل مغزی کودک دردوسال اول زندگی است که نقش قابل ملاحظه ای برعملکرد ذهنی , جسمس,روانی,اجتماعی وایمنی کودک دارد تجربیاتی که کودک درسالهای سوم تاپنجم زندگی کسب میکند اورا برای کسب مهارتهای اجتماعی ویادگیری دردوران مدرسه آماده میسازد. تجربیات ومهارتهای کودک دردوران 8-6 سالگی که بدوورود به مدرسه است درقدرت یادگیری اودر دوران تحصیل حیاتی است . بنابراین مراقبت ازکودک , حمایت , آموزش ورشد وتکامل مطلوب , ازدوره لقاح آغاز میشود 

– کودکانی که ازمراقبت مطلوب برخوردار هستند در آموزش وسایر خدمات اجتماعی ازبقیه جلوترهستند . توان تولید بیشتری دارند وبه قانون بیشتر احترام میگذارند , لذا هزینه های آینده برای آموزش , بهداشت وهزینه های اجتماعی کاهش خواهد یافت وسرمایه های اجتماعی فزونی می یابد.

توجه خاص به تکامل آنها درسنین زیر 8سال وبه ویژه زیر 5 سال از , ازاهمیت ویژه ای برخوردار است
برنامه مراقبت کودک سالم به دنبال یافتن راهی برای جداکردن کودکان سالم ازکودکان به ظاهر سالم یا مستعد به بیماری است که هنوز نشانه های بیماری درآنها مستقر نشده است . درحقیت هدف این برنامه طراحی نظام غربالگری استاندارد مراقبت کودکان صفرتا هشت سال واجرای آن میباشد.

خلاصه ارزیابی وطبقه بندی برای تمام كودكان كمتر از 8 سال
ازمادر درمورد سلامت كودك سوال كنید
اگر برای مراقبت های دوره ای مراجعه كرده است مراحل زیر رادنبال كنید
(اگر برای مراقبت ویژه آمده است مراقبتهای پیگیری رابه عمل آورید)

كنترل كودك ازنظر نشانه های خطر، وضعیت عمومی
كنترل كودك كمتراز 2ماه از نظر وضعیت زردی
كنترل كودك ازنظر وضعیت وزن
كنترل كودك ازنظر وضعیت قد
كنترل كودك ازنظر وضعیت دورسر
كنترل كودك ازنظر دهان ودندان
كنترل كودك ازنظر وضعیت بینایی

كنترل كودك ازنظر وضعیت تكامل
وضعیت واكسیناسیون ومكمل های دارویی كودك راكنترل كنید وتصمیم بگیرید آیا امروز نیاز به واكسن یا داروی مكمل دارد ؟
سپس توصیه های لازم راارائه وبامادر مشاوره كنید

تنظیم خانواده
– آموزش ، اجرا و پیگیری برنامه های تنظیم خانواده در زنان 10 تا 49 ساله شوهردار این گروه ماهی یكبار مورد مراقبت قرار می گیرند.
آموزش و مراقبتهای تغذیه ای
مواد غذائی، چكونگی پخت و مصرف آنها در مناطق مختلف كشور، تابع شرایط اقلیمی- جغرافیایی، سنتها و عادات مردم آن ناحیه است. شناخت این ویژگیها، تعیین علل و نوع كمبودهای غذایی باید به دقت مورد توجه قرار گیرد. جا دارد كه آموزشهای خانه بهداشت بطور عمده در جهت یافتن راههای استفاده صحیح از مواد غذایی موجود عادت كنند و بتدریج مواد غذایی لازم و جدید در عادتهای غذایی آنان را یابد. مثلاً اگر كارشناسان تغذیه مراكز بهداشت استانها ضمن بررسیهای خود برای شناخت منابع غذایی رایج در منطقه، كمبودی در مصرف سبزیهای تازه ملاحظه كنند. باید طبق برنامه ریزی دقیقی محوطه حیاط خانه های بهداشت را به عرصه ای برای كاشت انواع سبزیها، گوجه فرنگی و ; بدل كنند و طرز كاشت، برداشت و استفاده از مواد مذكور را توسط بهورزان عملاً به مردم بیاموزند. نگهداری و پخت صحیح مواد غذایی قابل دسترس نیز باید قسمت دیگری از فعالیتهای خانه های بهداشت باشد.

مراقبت از دانش آموزان و بهداشت مدارس
– بازدیدهای منظم از مدارس روستاهای تحت پوشش در طول سال تحصیلی و تشكیل جلسات آموزشی برای دانش آموزان

– معاینه جمعی دانش آموزان بطوری كه هر دانش آموز در طول سال تحصیلی دو بار مورد معاینه قرار گیرد. در این معاینه ها، دانش آموزان باید از نظر ضایعات قارچی مو، ضایعات پوستی دیگر، ورم ملتحمه، تراخم، مشكلات دید و شنوایی و; در بررسی و موارد مشكوك به پزشك ارجاع داده شوند.

– بررسی بهداشت محیط اعم از مجموعه كلاسها، ، دستشویی ها و فاضلاب و;
– بررسی بهداشت بوفه مدرسه از نظیر محیط بوفه، مواد غذایی، كاركنان بوفه
– بررسی بهداشت اماكن عمومی مجاور مدرسه مثل بقالیها، رستورانها، ساندویچ فروشیها، دستفروشها و;

بهداشت دهان و دندان
– آموزش مادران باردار در زمینه بهداشت دهان و دندان در دوران بارداری و شیردهی
– آموزش مادران در زمینه بهداشت دهان و دندان شیر خوارانو مراقبت از دندانهای شیری كودكان
– آموزش دانش آموزان در زمینه بهداشت دهان و دندان
– معرفی كردن مواردی كه نیازمند مراقبتهای بیشتری هستند به مراكز بهداشتی درمانی
ایمن سازی
در آغاز استقرار خانه بهداشت، كلیه كسانی كه واكسیناسیون آنها كامل نیست مشخص می شوند و طبق تقویم زمانی تعیین شده واكسیناسیون آنها انجام می گیرد. با ادامه این برنامه، پس از مدتی فقط ایمن سازی متولدین جدید، مواردیادآور و واكسیناسیون عمومی در جریان همه گیریها مورد نیاز خواهد بود؟ به این ترتیب با اجرای صحیح برنامه واكسیناسیون اكتیو باید:
-همه كودكان زیر 2 سال برنامه منظم و ثبت شده ای برای واكسیناسیون داشته باشند، به نوعی كه در هر مقطع زمانی كنترل وضعیت پیشرفت واكسیناسیون هر كودك و كل كودكان این گروه سنی میسر باشد.
– واكسیناسیون تمام كودكان 2 تا 5 ساله كامل باشد و تمام آنها واكسنهای یادآور لازم را دریافت كرده باشند.
– كلیه زنان باردار بایستی علیه بیماری كزاز و دیفتری واكسینه شده باشند.
نظارت بر موازین بهداشت حرفه ای

نظارت بر موازین بهداشت حرفه ای وجود نور كافی در كارگاههای قالی بافی و نظایر آن، آموزش تغذیه مناسب برای كارگرانی كه در اماكن كم نور كار می كنند، راههای محافظت چشم و دهان در مقابل گرد و غبار محیط كار، محافظت گوشها در برابر صداهای زیان آور ناشی از كار و ورشهای پیشگیری از مسمومیتها ناشی از حشره كشها و سموم نباتی.

كلیه كارگاههایی كه محدوده هر خانه بهداشت قرار دارد باید حداقل هر دو ماه یكبار مورد بازدید قرار گیرد.
محیط عمومی روستا:

در آغاز كار، جمع آوری اطلاعات، نیازهای عمومی روستاهای تحت نظر خانه بهداشت را تا حدود زیادی روشن می سازد. جلب مشاركت مردم و فراهم آوردن موجبات تأمین آب سالم و كافی باید از مهمترین برنامه های بهداشتی تلقی و پیگیرانه دنبال شود، زیرا تأمین این نیاز و نیز دفع بهداشتی فاضلاب و زباله صرفنظر از اثر غیر قابل انكاری كه در زندگی روستائیان دارد، در گسترش نفوذ خانه های بهداشت نیز تأثیری بسزا خواهد داشت.

آموزش مردم در جلوگیری از آلوده كردن آبهای مصرفی ده، پر كردن و خشكانیدن یا سمپاشی گندابها و آبچالها از مهمترین اقدامهایی است كه باید در این زمینه صورت گیرد.

اقدامهای بهداشتی دیگر از قبیل راهنمایی و كمك به احداث حمام عمومی، كشتارگاه، غسالخانه، رختشویخانه و; نیز از فعالیتهای خانه بهداشت خواهد بود كه در همه حال با جلب مشاركت مردم صورت می گیرد.
فعالیت برای تأمین برق عمومی، جاده های ارتباطی، خیابان بندی، درختكاری در محیط روستا و ترویج سبزیكاری در خانه ها و; می تواند مضمون فعالیتهای اجتماعی خانه بهداشت را تشكیل دهد كه با یاری مدیریتهای سطوح بالا و همكاری سازمانهای دیگر پیگیری و اجرا شود. این فعالیتها نفوذ كاركنان بهداشتی را در جامعه افزایش خواهد داد.
بهسازی محیط
فعالیت بهسازی:
خانه های بهداشت می تواند زمینه های گسترده ای را در برگیرد، از جمله موارد زیر را شامل باشد:
– پیگیری برای تأمین آب مصرفی سالم و ضد عفونی كردن آبهای آشامیدنی با مشاركت مردم
– كمك به تهیه توالت بهداشتی و دستشوئی
– آموزش و فراهم آوردن وسایل و كمك های لازم برای صاف كردن دیوارها، عایق سازی كف، تأمین پنجره و نور كافی برای اتاقها و پوشش پنجره ها برای جلوگیری از ورودحشرات و مگس
– آموزش مردم و فراهم آوردن امكانات لازم برای دفع صحیح زباله

– آموزش جداسازی درست و منطبق با ضوابط بهداشتی محل زیست از محل نگهداری دام و طیور
– راهنماییهای لازم در باب جمع آوری و دفع فضولات حیوانی

– توجه خاص به بهداشت محیط مدارس كه با گروه آسیب پذیرتری سروكار دارد.
– بهداشت محیط و كارگاههای كوچك و خانگی (پنیرسازی، قالی بافی و;)

لینک کمکی