مقاله در مورد مستندات سيستم انبار داري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله در مورد مستندات سيستم انبار داري :

فهرست:

مقدمه 4

فصل اول : معرفی 5
1-1) ضعف برنامه های انبار موجود 6
1-2) انگیزه تحقیق 7
1-3) هدف پروژه 7
1-4) روش انجام پروزه 7

فصل دوم : مروری بر فرآیند انبارداری 8
2-1) تعریف انبار 9
2-2) دلایل استفاده از انبار 9
2-3) انواع موجودیهای انبار 10
2-4) سازمان انبار 11
2-5) وظایف انباردار 11
2-6) دیاگرام جریان اطلاعات در انبار 12

فصل سوم : طراحی نرم افزار 14
3-1) گزارش شناخت سیستم 15
3-2) گزارش کامل آنالیز سیستم 16
3-3) پیاده سازی بانک اطلاعاتی 30

فصل چهارم : پیاده سازی نرم افزار 34
4-1) مقدمه 35
4-2) تعریف چند واژه 36
4-3) چند نکته پیرامون پیاده سازی نرم افزار 36
4-4) ارزیابی پروژه 37
4-5) قسمتهایی از کد برنامه 38

پیوست 46
فرم های طراحی شده برنامه 47

منابع و مراجع 55

فهرست اشکال :

2-1- نمودار ارتباط سازمان انبار با مخازن و اداره امور انبارها 11
2-2- فرآیند انبار (ورودی ها و خروجی ها) 12
2-3- دیاگرام جریان اطلاعات انبار 13
1-1- صفحه بارگذاری که در ابتدای برنامه ظاهر می شود 47
1-2- فرم رمز عبوربرنامه 47
1-3- صفحه اصلی برنامه 48
1-4- فرم ثبت نام پرسنل 48
1-5- فرم ثبت کارهای روزانه پرسنل 49
1-6- فرم سفارشات شرکت 49
1-7- فرم مواد اولیه انبار ورودی 50
1-8- فرم تولیدات نهایی شرکت 50
9-1- فرم مواد اولیه انبار خروجی 51
1-10- فرم لیست کارهای ثبت شده 52
1-11- فرم جستجوی تولیدات نهایی 52
1-12- فرم جستجوی مواد اولیه انبار ورودی 53
1-13- فرم جستجوی سفارشات 53
1-14- فرم میزان دریافتی سفارشات 54
1-15- فرم گزارش مشخصات پرسنل 54
1-15- فرم ارتباط با ما 54

مقدمه

فنون و تخصصهای اداری در زمره مسائلی است که آگاهی از آن برای کارشناسان و صاحبان مشاغل امری ضروری است . هر اندازه دانش مدیران و کارگزاران در زمینه مدیریت و فنون اداری بیشتر و ابعادی گسترده تر داشته باشد ، اعمال مدیریت و سرپرستی با كمال و نیروی بیشتری تحقق خواهد پذیرفت و نتیجتاَ كارایی سازمان ها و كاركنان در جهت نیل به هدفهای سازمانی فزونی خواهد یافت .
برای دستیابی به هدف فوق تهیه متون آموزشی مناسب مورد تاكید خاصی قرار گرفته و با توجه به اهمیت كامپیوتر در دنیای امروز ، بخصوص در تصمیم گیری های كشوری با حجم زیاد اطلاعات و نقش مهمی كه این تكنولوژی در دستیابی به سایر تكنولوژی های پیشرفته ایفا می كند ، استفاده از آن و ایجاد بانك های اطلاعاتی به كمك نرم افزار های پایگاه داده مفید واقع خواهد شد .
در این پایان نامه به مباحث زیر اشاره شده است :
o فصل اول : معرفی ، كه به معرفی كل سیستم می پردازد .
o فصل دوم : مروری بر فرآیند انبار داری ، كه به نكاتی در مورد اصول انبارداری اشاره می كند .
o فصل سوم : طراحی نرم افزار ، كه ساختار و چگونگی تشكیل پایگاه داده سیستم را مورد بررسی قرار می دهد .
o فصل چهارم : پیاده سازی نرم افزار ، كه در آن به نحوه پیاده سازی نرم افزار پرداخته ایم .
o فصل پنجم : راهنمای استفاده از نرم افزار انبار ، كه بهكاربر مهارت های استفاده از این نرم افزار را می آموزد .
o فصل ششم : قسمت هایی از كد برنامه كه در آن با توابع مهم برنامه آشنا می شویم .

فصل اول :

معرفی

1-1) ضعف برنامه های انبار موجود
با آمدن سیستم عامل ویندوز ، سیستم عامل داس رفته رفتهاز دور خارج شده است و برنامه های قدیمی از جمله برنامه های انبارداری تحت سیستم عامل داس بوده اند قابل مقایسه با برنامه های تحت ویندوز نمی باشد بنا به دلایل زیر :
– محیط گرافیكی ویندوز
محیط متن داس در مقابل محیط گرافیكی و دوستانه كه كاربر كمتر احساس خستگی می كند و با سلیقه خود زمینه كاری را عوض می كند كه تاثیرات روانی بهینه ای بر روی كاربر دارد .

– قابلیت چند وظیفه ای ویندوز
در محیط داس در هر لحظه فقط یك عمل را می توانید انجام دهید ولی در محیط ویندوز شما قابلیت چند وظیفه ای را دارید و چند كار را با هم انجام می دهید . مثلاَ در حین كار با برنامه خود نامه های الكترونیكی خود را دریافت كنید ، فایل ها را از اینترنت دریافت كنید ، منابع خود را برای دیگران به اشتراك گذاشت و موسیقی نیز گوش كرد بدون اینكه برنامه خود را قطع كنید .

– استفاده از موتور های پایگاه داده
نرم افزار های تحت ویندوز امكاناتن بهتری برای استفاده از پایگاه داده مختلف دارد مثلاَ در محیط Visual Foxpro علاوه بر استفاده از جداول Foxpro امكان استفاده از جداول Access ، Excell ، Oracle ، DB و ;
را دارد . كه این قابلیت برای برنامه نویس مفید واقع می شود و جداول طراحی شده در هر نرم افزار دیگر قابل استفاده است . كه این امكان در محیط داس خیلی ضعیف می باشد .

– استفاده از قابلیت بهینه شبكه
در محیط شبكه ویندوز هر ایستگاه كاری می تواند داده ها و منابع خود را در اختیار دیگر ایستگاه ها بگذارد ولی در محیط شبكه ناول این امكان فقط در سرور وجود دارد و امكانات بیشمار شبكه ویندوز قابل قیاس با شبكه های قدیمی نیست .

2-1) انگیزه تحقیق
با توجه به وجود برنامه های انبار كه تا حدودی نیازهای انبارداری را پاسخ می دهد ولی در بیشتر موارد با توجه به نوع انبار و محل آن نیاز به برنامه خصصوصی كه نیاز های كامل انباردار راپاسخ دهد نیز وجد دارد . در برنامه های انبارداری جدید مسؤل انبار یا مدیر با دادن فاكتور های خاص به برنامه تصمیم گیری برای مقدار ورود و خروج كالا را برای تولید و غیره را به عهده خود برنامه می گذارد .

3-1) هدف پروژه
این پروژه در نظر دارد كه ایده های این شركت را جهت استفاده بهینه از برنامه انبارداری برآورده سازد . كه مهم آنها عبارتند از :
خصوصی بودن برنامه برای شرکت کفش مشکین مشهد
محاسبه حقوق و دستمزد پرسنل شرکت
بالا بردن امنیت برنامه در مقابل دستکاری داده ها و کاربران غیر مجاز
یکپارچه سازی برنامه

4-1) روش انجام پروژه
در ابتدا با دریافت فرمها و فاكتور ها و همچنین نیاز های برنامه از سوی كارفرما مراحل آنالیز برنامه صورت گرفته است . برای تهیه این یرنامه از شش جدول استفاده شده است كه برای تهیه این جداول از نرم افزار Accessاستفاده شده است و برای پیاده سازی فرم ها از بسته نرم افزار ی Visual Basic 6 استفاده شده است .

فصل دوم :

مروری بر فرآیند انبار داری

1-2)انبار
به محل یا فضایی كه یك یا چند نوع كالای بازرگانی ، صنعتی ، مواد اولیه و یا فرآورده های مختلف كه بر اساس یك سیستم صحیح طبقه بندی می گردد ، انبار گفته می شود .
انبار از نظر فرم به سه شكل می باشد :

– انبار های پوشیده : این امكان از تمام اطراف بسته و دارای سقف و وسایل ایمنی كامل می باشد .

– انبار های سر پوشیده : این انبار دارای سقف است ولی چهار طرف آن باز و فاقد حفاظ جانبی می باشد . این نوع انبار ها كالا ها را از باران و آفتاب حفظ می كند .

– انبار های باز یا محوطه : این انبار ها به صورت محوطه می باشد و معمولاَ برای نگهداری ماشین آلات و لوازم سنگین مورد استفاده قرار می گیرد .

2-2) دلایل استفاده از انبار
در امور تداركات و كار پردازی ، سیستم انبارداری از اهمیت خاصی برخوردار است و همكاری این دو واحد خدماتی با یكدیگر اجتناب ناپذیر است . سیستم صحیح انبارداری دارای متضمن مزایای زیر می باشد :
– دریافت ، حفاظت و دسترسی قرار دادن كالا ، مواد و وسایل مورد نظر به سهولت و سرعت انجام می شود .

– با اعمال كنترل دقیق ، از ازدیاد خارج از حد موجودی ها كه ممكن است بر اثر تغییر قیمت ها باعث زیان گردد ، جلوگیری می شود .

– با استفاده صحیح از سیستم انبارداری میزان موجودی كالا در انبار و میزان مصرف آن در هر واحد ، كه پایه و اساس حسابداری صنعتی می باشد ، محاسبه می گردد .

– كنترل میزان موجودی در انبار از نظر قیمت به سهولت صورت می گیرد .

– صدور قبض انبار ( رسید انبار ) موجبات تسعیل پرداخت مبلغ كالا به فروشنده و عملیات حسابداری می گردد .

– چون میزان موجودی ها معمولاَ به قیمت تمام شده در انبار ها نگهداری می شود ، لذا در صورت خسارت ناشی از آتش سوزی و سایر ضایعات تعیین خسارت وارد شده به سهولت محاسبه می گردد .

3-2) انواع موجودی های انبار
اجناس و كالاهای موجود در انبار اعم از موسسات تولیدی را می توان به پنج دسته تقسیم نمود:

1) مواد خام و یا مواد اولیه
از این مواد برای تولید كالا استفاده می شود .

2) مواد و لوازم مصرفی و غیر مصرفی
مواد و لوازم مصرفی به موادی اطلاق می شود كه به طور غیر مستقیم در انجام كار موسسه دخالت دارد و یا در سازمان های تولیدی برای انجام خدمات جانبی مورد استفاده قرار داده می شود .این مواد بر اثر مصرف از بین می روند مانند كاغذ و مواد و وسایل دسته بندی در سازمان های تولیدی .
مواد غیر مصرفی كه در انجام كار دخالت غیر مستقیم دارد ولی مصرف نمی شود و به مرور زمان كهنه و فرسوده می شود . مانند گوشی تلفن ، میز و صندلی .

3) مواد و لوازم در جریان ساخت
به موادی كه مقداری تغییرات در مواد اولیه آن داده شده ولی هنوز به صورت كامل ساخته نشده است ، مواد و لوازم در جریان ساخت گویند .
4) كالایی كه از نظر ساخت به مرحله تكمیلی رسیده و قابل عرضه می باشد .

5) اجناس خریداری شده جهت فروش:                                                                                                                                                                                                                    این سری اجناس شامل اجناسی هستند كه بدون هیچ گونه تغییری به بازار جهت فروش عرضه می گردد و به طور موقت در انبار نگهداری می شود ، مانند فروشگاه ها و موسسات بازرگانی .

4-2) سازمان انبار
انبار قطعات و مواد اولیه در واحد های تولیدی معمولاَ زیر نظر مدیر فنی كارخانه قرار دارد و در بعضی از موسسات ، انبار مستقیماَ زیر نظر مدیر موسسه انجام وظیفه می نماید .
در سازمان های بزرگ ، واحد انبار داری مدیریت مستقلی است كه زیر نظر مدیر عامل قرار دارد ، وتحت نظر مدیر انبار نیز انبارهای مختلفی كه هر یك از آن ها دارای مسؤل می باشد ، انجام وظیفه می كند . مثلاَ در واحد های تولیدی ، انبار مواد ، قطعات و ابزار آلات و در دانشگاه ها ، انبار دانشكده ها تحت نظر مدیر انبار می باشند .

در سازمان های دولتی و غیر انتفاعی ، معمولاَ واحد انبار تحت نظر تداركات و یا كار پردازی كه خود این ها نیز یكی از واحد تابعه امور اداری محسوب می شود ، می باشد .
نمونه ای از نمودار سازمانی كه موقعیت انبار و تداركات را نشان می دهد ، در نمودار شكل زیر نشان داده شده است .

شكل (1-2) نمودار ارتباط سازمان انبار با مخازن و اداره امور انبار ها

5-2) وظایف انبار دار
انبار دار كسی است كه عهده دار وظایف زیر می باشد .
– تحویل گرفتن اجناس و كالا های خریداری شده طبق اسناد و مدارك خرید
– صدور قبض انبار یا برگ رسید جنس به انبار پس از تحویل گرفتن كالا
– صدور حواله انبار هنگام تحویل دادن كالا
– صدور فرم های مرجوعی ، برگشت از خرید و سایر فرم های مشابه

– صدور برگ درخواست كالا در صورت لزوم
– ثبت مشخصات و تعداد اجناس وارد و صادر شده در دفاتر و كارت های انبار
– طبقه بندی ، تنظیم و كد گذاری كالا و اجناس
– همكاری با حسابداری صنعتی و واحد سفارش ها در مورد تعیین حداقل ، حداكثر و نقطه سفارش
– حفظ و حراست اجناس و رعایت اصول ایمنی در انبار
– بایگانی اسناد و مدارك انبار
– ارایه گزارش های لازم به مقامات ذیربط

6-2) دیاگرام جریان اطلاعات در انبار

شکل (3-1) فرآیند انبار (ورودی ها و خروجی ها )

دیاگرام جریان اطلاعات انبار

شکل (4-1) دیاگرام جریان اطلاعات انبار

فصل سوم :

طراحی نرم افزار

1-3) گزارش شناخت سیستم

شركت تولیدی كفش مشكین در شهر مشهد – بلوار ابوطالب – ابوطالب 23 – پلاك 14 با شماره تلفن 7245784-0511 واقع می باشد  مالکین شرکت آقایان مهندس فرزاد امینی خراسانی به عنوان مدیر عامل و مهندس سامان بیات می باشند.که سهام شرکت به طور مساوی بین آنها تقسیم شده است.

شرکت دارای مجوز از اتحادیه صنفی کفاشان می باشد و ملک مربوطه دارای جواز کاربری کارگاه است . و خدماتی چون تولید انواع کیف و کفش مردانه و زنانه را ارایه می دهند .
مواد اوایه این شركت انواع چرم ، انواع استری ، انواع شبرو ، انواع اشوالت ، انواع قالب ، ریزه ، پارچه و; می باشد كه این مواد از کاخانجات تولیدی چرم مانند کارخانه تولید چرم آفتاب و نیز فروشگاههای عرضه ی مواد اولیه تولیدی های کفش خریداری می شوند .

تمام خریدهای مواد اولیه از داخل کشور می باشد و خرید خارجی تنها محدود به مدل ها و قالب های جدید می باشد .حمل مواد اولیه خریداری شده در داخل شهر مشهد توسط ماشین های باری خود شرکت و خریدهای خارج از شهربه عهده فروشنده است كه باز هم توسط ماشین های باری فروشگاهی که از آن خرید شده حمل می شوند و پرداخت حساب مواد اولیه اغلب بصورت چکی و نیز بعضا نقدی می باشد .

هوای خشک و تهویه مواد اولیه بعد از خریداری و حمل در انبارهای مخصوص که دارای و دمای متعادل 25(درجه سانتیگراد) است ، نگهداری می شوند که محیط انبار در زمانهای بخصوصی نظافت و سمپاشی می گردد . مواد مورد نیاز برای هر قسمت توسط شخص شاغل در این قسمت بطور دستی از انبار برای تولید حمل می شوند . شرکت بطور متوسط روزانه 80 جفت کفش تولید می کند که تا حدود 120 جفت نیز ظرفیت تولید دارد .

برای تولید هر کفش ابتدا چرم طبق مدل و الگوی از پیش تعیین شده و در سایزهای مختلف برش خورده و سپس دوخته می شوند (پستی) در مرحله ی بعد پستی ها روی قالب کشیده می شوند و در خشک کن حالت می گیرند و سپس ریزه کفش نصب و پرس می گردد و در آخر آماده سازی نهایی و بسته بندی صورت می گیرد. نقطه ی سفارش و قطع سفارش رعایت نمی شود . و تنوع محصولات بستگی به فصول سال و تقاضا دارد به عنوان مثال در فصل پاییز کفش های بوت و نیمه بوت و در اواخر زمستان بیشتر کفشهای مجلسی و رسمی و; تولید می گردد . انبار مواد اولیه دارای دو قسمت است که در یک قسمت مواد اولیه و در قسمت بعدی محصولات انبار می شوند .

لوازم یدکی برای چرخ های خیاطی استفاده می شود و در صورت بروز مشکل و سرویس دستگاه های دیگر ، به تعمیرکار متخصص مراجعه می گردد .فروش محصولات با استفاده از بازاریابی است که بازاریابان در تهران و سایر شهرستانها با مراجعه به فروشگاه های عرضه ی کفش و ارایه مدل های در حال تولید برای شرکت سفارش می گیرند . و نیز در شهر مشهد یک نمایندگی فروش دارد که فقط مسئول سفارشات است و پخش محصولات و تسویه حساب به عهده ی خود شرکت است و در صورت اختلاف حساب با مراجعه به دفاتر فروش و سفارشات و نیز دفاتر پرسنل و; بررسی مجدد آنها اختلاف حساب رفع می شود در حال حاضر در این شرکت 15 نفر مشغول کارند که در مواقع خاصی این تعداد بیشتر می شوند این افراد نیاز به تخصص خاص خود را دارند که اغلب بصورت تجربی کسب کرده اند.

حقوق و دستمزد پرسنل بر اساس تعداد کاری که در طول هفته تحویل داده اند محاسبه و در پایان هفته با آنان تسویه حساب می گردد . بجز پرسنل اصلی بقیه مشمول مواردی همچون بیمه و; نمی باشند زیرا بطور دایم در تبلیغات هم توسط بازاریابان و هم هدایای تبلیغاتی انجام می پذیرد .با عنایت به مطالب فوق نکات زیر به چشم می خورد :
نقطه ی سفارش و نقطه ی قطع سفارش در این شرکت رعایت نمی شود . –

– در صورت بروز اختلاف حساب باید تمام دفاترفروش وسفارشات ونیز دفاتر پرسنل و; بررسی شود . 

2-3) گزارش كامل آنالیز سیستم

1-2-3) چارت سازمانی

1-3) نمودار چارت سازمانی شركت كفش مشكین

2-2-3) نمودار جانمایی (Shematic Layout )

2-3) نمودار جانمایی دفتر و تولید شركت كفش مشكین

3-3) نمودار جانمایی انبار شركت كفش مشكین
3-2-3) آنالیز فرم ها

4-3) نمودار Form Flow
4-2-3) نمودار FRD

5-3) نمودار FRD سیستم كفش مشكین

5-2-3) نمودار های DFD

L3: DFD کلی

L4: DFD گروه تولید
6-3) نمودار های DFD

نمودارهای UML
6-2-3) Use Case

7-3) نمودار Use Case ( Best Case )

7-3) نمودار Use Case ( Jeneral Case )

7-2-3) نمودار های Class Diagram

1-7-2-3) نمودار Class Component

8-3) نمودار Class Component سیستم كفش مشكین

2-7-2-3) نمودار Class Call Caboration

9-3) نمودار Class Call Caboration سیستم كفش مشكین

3-7-2-3) نمودار Class Relation

10-3) نمودار Class Relation سیستم كفش مشكین

4-7-2-3) نمودار State diagram

11-3) نمودار State diagram سیستم كفش مشكین

5-7-2-3) نمودار ERD

12-3) نمودار ERD سیستم كفش مشكین

8-2-3) پیاده سازی بانک اطلاعاتی

بانك اطلاعاتی مورد استفاده : Access

نام جداول مورد استفاده :

1- جدول مربوط به ثبت مشخصات پرسنل ( Clerk )
2- جدول مربوط به لیست چك ها ( Chek )
3- جدول مربوط به ثبت تولیدات نهایی كارخانه ( final )
4- جدول مربوط به ثبت سفارشات (Order )
5- جدول مربوط به ثبت مواد اولیه انبار خروجی ( Prim_material_exit )
6- جدول مربوط به ثبت مواد اولیه انبارورودی ( Primery_material)
7- جدول مربوط به ثبت تولیدات انبار خروجی (Produce )
8- جدول مربوط به ثبت عملكرد پرسنل ( Register_work )
9- جدول مربوط به رمز عبور ورودی برنامه ( Usersinfo )

نام بانك اطلاعاتی : DB Meshkin

طراحی جداول اطلاعاتی :

جدول Clerk :
نام فیلد Data Type Field Size Caption
ID Number Long Integer شماره پرسنلی
name Text 20 نام
family Text 30 نام خانوادگی
sex Text 5 جنسیت
serial Number Long Integer شماره شناسنامه
city Text 20 محل تولد
date_employee Text 15 تاریخ استخدام
state Text 20 محل سکونت
address Text 200 آدرس
TEL Number Long Integer تلفن تماس
mobile Number Long Integer تلفن همراه
memo Memo – توضیحات

 جدول Chek
نام فیلد Data Type Field Size Caption
row Number Long Integer ردیف
num_chek Number Long Integer شماره چک
Date Text 20 تاریخ
bank Text 20 نزد بانک
name Text 20 نام صاحب حساب

 جدول final
نام فیلد Data Type Field Size Caption
row Number Long Integer ردیف
model Text 30 مدل
color Text 20 رنگ
num Number Integer تعداد
date_enter Text 20 تاریخ ورود به انبار
memo Memo – توضیحات

جدول Order
نام فیلد Data Type Field Size Caption
row Number Long Integer ردیف
num_factor Number Long Integer شماره فاکتور
order Text 30 سفارش دهنده
kind_order Text 20 نوع سفارش
model Text 20 مدل
color Text 20 رنگ

num Number Integer تعداد
unit_price Currency – قیمت واحد
total_price Currency – قیمت کل
date_order Text 10 تاریخ سفارش
data_tahvil Text 10 تاریخ تحویل
gharar Text 10 قرار تحویل
order_resiver Text 50 سفارش گیرنده
memo Memo – توضیحات

جدول Prim_material_exit
نام فیلد Data Type Field Size Caption
row Number Long Integer ردیف
num_factor Number Long Integer شماره فاکتور
kind Text 20 نوع جنس
model Text 20 مدل
color Text 20 رنگ
num Number Integer تعداد
unit_price Currency – قیمت واحد
total_price Currency – قیمت کل
date_Exit Text 10 تاریخ خروج
reson_exit Text 30 علت خروج
company Text 30 فروشگاه طرف قرارداد
masool Text 20 مسؤل خروج
memo Memo – توضیحات

 جدول Primery_material
نام فیلد Data Type Field Size Caption
row Number Long Integer ردیف
num_factor Number Long Integer شماره فاکتور
kind Text 20 نوع جنس
model Text 20 مدل
color Text 20 رنگ
num Number Integer تعداد
unit_price Currency – قیمت واحد
total_price Currency – قیمت کل
date_Exit Text 10 تاریخ خروج
name Text 20 نام خریدار
family Text 30 نام خانوادگی خریدار
date_kharid Text 10 تاربخ خربد
data_tahvil Text 10 تاریخ تحویل
company Text 30 فروشگاه طرف قرارداد
peyment Text 10 نوع پرداخت
memo Memo – توضیحات

 جدول Produce
نام فیلد Data Type Field Size Caption
row Number Long Integer ردیف
model Text 20 مدل
color Text 20 رنگ
num Number Integer تعداد
date_Exit Text 10 تاریخ خروج از انبار
reson_exit Text 50 علت خروج
respance_exit Text 30 مسوول خروج
memo Memo – توضیحات

 جدول Register_work
نام فیلد Data Type Field Size Caption
ID Number Long Integer شماره پرسنلی
days Text 10 ایام هفته
date Text 10 تاریخ
model Text 20 مدل
color Text 20 رنگ
num Number Integer تعداد
kind_work Text 20 نوع کار
define_money Currency 10 دستمزد تعیین شده
total_money Currency 50 دستمزد کل
day_resive Currency 30 دریافتی روزانه
memo Memo – توضیحات

جدول Usersinfo
نام فیلد Data Type Field Size Caption
autoNo AutoNumber Long Integer ردیف
tUserName Text 50 نام كاربر
tUserId Text 20 ID
tPassword Text 20 رمز عبور

فصل چهارم :

پیاده سازی نرم افزار

1-4) مقدمه
با توجه به فرضیه های تحلیل نیازمندی ها و طراحی كه قبلاَ مورد اشاره قرار گرفت اینك به مرحله پیاده سازی می رسیم .پیاده سازی این نرم افزار با بسته نرم افزاری Visual Basic 6 و تحت سیستم عامل Windows 98 صورت گرفته است . اكنون به تشریح مرحله پیاده سازی می پردازیم . قبل از آن مروری داریم بر ویژوال بیسیك و امكانات سودمند آن .برنامه نویسی با Visual basic 6 می تواند كار پر زحمت و خسته كننده برنامه نویسی را به یك تفریح تبدیل كند ؛ بازی با اشیا گرافیكی و كشیدن و انداختن آن ها روی یك پنجره .

محبوبیت Visual Basic ، علاوه بر گرافیكی و ساده بودن ، از آنجا ناشی می شود كه زبانی اینترپرتری (interpreter ) و كامپایلری (compiler ) است . با تركیب این دو ویژگی ،Visual Basic به سهولت تولید برنامه و سرعت اجرا در محصول نهایی دست یافته است .روزی كه میكروسافت اولین ویرایش Visual Basic را روانه بازار كرد ، بسیاری از منتقدان شكست آن و مرگ خاندان بیسیك را پیش بینی می كردند . این مخالفان می گفتند كه اساساَ یك زبان جدی نیست و ساختار آن ( برخلاف C و پاسكال ) به درد محیط ویندوز نمی خورد . اما میكروسافت با ارایه Visual Basic درس های زیادی به جامعه برنامه نویسان داد :

• زبانی مانند بیسیك می تواند قابل فهم قوی باشد .
• زبانی مانند بیسیك با داشتن واسط مناسب می تواند برای محیط ویندوز هم كارایی داشته باشد .
• Visual Basic بسته به نیاز برنامه نویس می تواند كامپایلری یا اینترپرتری باشد
• و Visual Basic نه تنها فراموش نشد بلكه به محبوبترین زبان برنامه نویسی دنیا تبدیل شد .
Visual Basic در چندین مدل مختلف عرضه می شود :

• مدل فوق العاده : محیط برنامه نویسی مناسب كارهای شبكه و برنامه های توزیع شده .
• مدل حرفه ای : محیط برنامه نویسی مناسب كارهای حرفه ای به همراه مجموعه كاملی از ابزارهای جنبی .
• مدل آموزشی : مجموعه ای از ابزارهای استاندارد و هر آنچه برای شروع برنامه نویسی بدان نیاز دارید .
• مدل استودیوی ویژوال : در این مدل Visual Basic به همراه چند زبان ویژوال دیگر ( مانند ویژوال C++ و ویژوال J++ )در یك بسته نرم افزاری گرد آمده اند تا آموختن آن ها متضمن كمترین زحمت برای برنامه نویسان باشد . كه ما در پیاده سازی این نرم افزار از این مدل استفاده كرده ایم .

2-4) تعریف چند واژه :
اكنون به تشریح چند واژه كه در سایر قسمت ها زیاد استفاده شده اند ی پردازیم :
Component : یك جزء Component مثل برچسب متن ، كنترل ویرایش یا جعبه لیست تكه ای از نرم افزار است كه دارای عملكرد خاص و از پیش تعیین شده است .
Property : یك خاصیت (Property ) عملكرد جزئی را تعیین می كند ، مثلاَ خاصیت رنگ ، رنگ یك شی ویژوال را معین می كند .
Event : یك Event یا رویداد چیزی است كه در نتیجه واكنش (Interactive ) یك جزء با كاربر یا ویندوز رخ می دهد .
Module : كدها و روتین های عمومی برنامه ، كه به هیچ كنترل خاصی مربوط نیستند ، باید در مدول (module) ها قرار داده شوند . از یك مدول به دلیل خصلت عمومی ان می توان در برنامه های متعددی استفاده كرد . پسوند نام فایل مدول .BAS است .
Form : هر پروژه می تواند فرم های متعددی داشته باشد . پسوند نام فایل فرم ها همیشه FRM است .

3-4) چند نکته پیرامون پیاده سازی نرم افزار
در پیاده سازی این نرم افزار علاوه بر بسته نرم افزاری Visual Basic 6 از نرم افزار های Adobe Photoshap و Paint به منظور تهیه آرم شرکت وتصاویر بر روی فرم ها و نیز عکس های تهیه شده از برنامه ، استفاده شده است .
با توجه به حجم بالای برنامه و طول كشیدن مدت زمان اجرا معمولاَ در ابتدای برنامه تصویری را در نظر می گیرند كه بعد از لود شدن كامل برنامه این تصور می رود كه برای برنامه تصویری طراحی شده است مربوط به كار شركت می باشد . اولین چیزی كه هنگام لود شدن برنامه حائز اهمیت است مجوز كاربر برای استفاده از برنامه می باشد كه برای این كار فرم رمز عبور در نظر گرفته شده است .

5-4) مستندات مشترك كلیه فرم ها
دستور Option Explicit : این دستور باعث می شود كه چنانچه متغیری تعریف نشده باشد برنامه خطا می گیرد .
اگر دستور فوق وجود نداشته باشد و نیز در صورت عدم تعریف متغیر ، برنامه خود متغیر را از نوع varent در نظر می گیرد .
متغیر های سراسری برنامه :
1- mboolError( Dim mboolError As Boolean)
این متغیر از نوع بولین است و برای تشخیص خطا به كار می رود .
2- mboolLoadError( Dim mboolLoadError As Boolean)
این متغیر از نوع بولین است و در صورت ایجاد خطا به كمك این متغیراز اجرای برنامه جلوگیری می كنیم
زیر برنامه ها :
1-رویداد Error دیتا كنترل
( در صورتی كه Data Control با خطا مواجه شود از ظهور فرم جلوگیری می نماید . )

Private Sub Adodc1_Error(ByVal ErrorNumber As Long, Description As String, ByVal Scode As Long, ByVal Source As String, ByVal HelpFile As String, ByVal HelpContext As Long, fCancelDisplay As Boolean))
Call DCErrorCheck(ErrorNumber, Description, fCancelDisplay
End Sub

دلایل متفاوتی برای بروز خطا وجود دارد :
قطع بودن شبكه ( Network )
مشترك نبودن بانك اطلاعات در شبكه
در دسترس نبودن سرویس دهنده(Server )
قفل شدن انحصاری جدول توسط یك كاربر
و ;
در این زیر برنامه روال DCErrorCheck فراخوانی شده كه به منظور پردازش خطا ی واقع شده در Data Control نوشته است .

2- زیربرنامه DCErrorCheck (به منظور جلوگیری از نمایش یك فرم خالی در صورت بروز خطا توسط Data control )
Private Sub DCErrorCheck(ByVal ErrorNumber As Long, Description As String, fCancelDisplay As Boolean)
If Not mboolLoadError Then
MsgBox Description
mboolLoadError = True
fCancelDisplay = True
Else
fCancelDisplay = True
End If
End Sub

پارامترهای موجود در این زیربرنامه عبارتند از :
ErrorNumber كه از نوع Long می باشد و شماره ی خطا در این متغیر قرار می گیرد Description كه از نوع String می باشد و شرح خطا در آن قرار می گیرد
fCancelDisplay از نوع Boolean می باشد و برای جلوگیری از نمایش خطای Data control استفاده می شود با استفاده از این پارامتر به data Control می گوییم كه خطای خودش را نشان ندهد چون ما آن را پردازش می كنیم و خطای مناسب را نشان خواهیم داد.

در دستور شرطی ابتدای روال به وسیله متغیر mboolLoadError چك می كنیم كه قبلا خطایی رخ داده یا خیر اگر خطای رخ نداده باشد خودمان همان خطا را به وسیله یك MsgBox اعلام می كنیم و سپس مقدار متغیر mboolLoadError را به True تنظیم می كنیم تا نشان دهیم كه خطایی واقع شده است و پارامتر fCancelDisplay را True كردیم كه از نمایش پیغام خطای خود Data control جلوگیری كنیم .

3- زیربرنامه ابتدای ركورد
Private Sub cmdfirst_Click( )
Adodc1.Recordset.MoveFirst
cmdprevious.Enabled = False
cmdnext.Enabled = True
End Sub
بوسیله دستور اول به ابتدای ركورد ها می رویم چون قبل از ابتدایی ترین ركورد ركورد دیگری نداریم خاصیت Enabled دكمه قبلی را غیر فعال می كنیم و پس از آن خاصیت Enabled دكمه بعدی را فعال می كنیم تا كاربر بتواند به ركوردهای بعدی دسترسی داشته باشد .

لینک کمکی