مقاله ثبت رويدادهاي مالي در مدارك و دفاتر حسابداري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ثبت رويدادهاي مالي در مدارك و دفاتر حسابداري :

اسناد و مدارك مثبته:
به اسناد و مداركی كه دلالت بر وقوع یك معامله یا رویداد مالی مشخص دارد، «اسناد مثبته» گفته می شود. مانند فاكتور فروش، رسید بانكی، قبض آب و برق و ;;

سند حسابداری:
برگه ای است كه اطلاعات مربوط به یك یا چند رویداد مالی قبل از ثبت در دفاتر حسابداری، در آن نوشته می شود و سپس بر اساس اطلاعات مندرج در سند حسابداری دفاتر حسابداری تنظیم می گردد.

دفاتر حسابداری:
كلیه رویدادها در دفاتر حسابداری ثبت می شوند. دفاتر حسابداری را می توان به دو گروه تقسیم كرد:
گروه اول، دفاتر رسمی یا قانونی، شامل دفتر روزنامه عمومی و دفتر كل می باشد و گروه دوم، دفاتر غیر رسمی یا كمكی، كه شامل دفاتر تأمین و سایر دفاتر مورد نیاز حسابداران می گردد.

1- دفتر روزنامه عمومی: دفتری است كه كلیه معاملات و رویدادهای مالی یك واحد اقتصادی روزانه به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت می شوند.
مثال) خانم فضیلت اخیراً پس از كسب مجوزهای لازم اقدام به تأسیس مؤسسه آموزش زبان دانا كرده است و طی آبان ماه 1376فعالیت های زیر در مؤسسه انجام شده است.

13 آبان ماه – افتتاح حساب جاری شماره 3520 بانك رفاه كارگران شعبه وحدت و واریز 32000000 ریال به این حساب بابت سرمایه مؤسسه دانا، در قبال واریز این مبلغ به حساب جاری مؤسسه دانا، بانك یك برگ رسید بانكی به خانم فضیلت تحویل داد.

6 آبان ماه – خرید نقدی یك دستگاه آپارتمان به بهای 30000000 ریال در قبال تحویل چك شماره 21501 مورخ 6 آبان ماه 1376 به مبلغ 30000000 ریال از حساب جاری مؤسسه دانا، یك برگ رسید امضا شده از آقای معتمدی فروشنده آپارتمان دریافت گردید. همچنین تصویری از سند انتقال آپارتمان به عنوان سند مثبته این رویداد مالی تهیه شد.

7 آبان ماه – خرید نسیه مقداری اثاثه از فروشگاه مجیدی به بهای 3500000 ریال. آقای مجیدی فاكتور فروش شماره 1703 مورخ 76/7/8 را به مؤسسه دانا تحویل داد.

8 آبان ماه – آقای فرشاد، مبلغ 10000000ریال به عنوان وام به حساب مؤسسه دانا واریز كرد. بانك یك برگ رسید بانكی مبنی بر واریز 10000000 به حساب 3520 مؤسسه دانا به آقای فرشاد تسلیم نمود كه ایشان به مؤسسه تحویل داد.

11 آبان ماه – خرید نسیه 7500000 ریال اثاثه از فروشگاه حسن پور. آقای حسن پور فاكتور فروش شماره 2211 مورخ 76/8/11 برای مؤسسه دانا ارسال كرد.

14 آبان ماه – صدور تحویل چك شماره 21502 مورخ 76/8/14 به مبلغ 3000000 ریال به آقای مجیدی بابت طلب ایشان از مؤسسه دانا. در قبال تحویل این چك در همان روز یك برگ رسید چك دریافت گردید.

18 آبان ماه – خریدی نقدی550/000 ریال صادر كرد و پس از اخذ رسید چك آن را به آقای كریمی تحویل داد.

### این مقاله شامل جداول مالی مختلفی است ###

لینک کمکی