مقاله افسردگي و خودكشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله افسردگي و خودكشي :

خودكشی می تواند به تنهایی موضوع یك كتاب كامل باشد ولی در اینجا باید به طور مختصر به آن پرداخت زیرا شخصی كه تمایل به خودكشی دارد اغلب افسرده نیز هست. كلمه «خودكشی» یعنی كشتن خود ولی در خودكشی انگیزه ی نابود كردن خود همیشه وجود ندارد و یا اگر وجود داشته باشد، صاحب درجات مختلفی است.كارل منینگر روانپزشك آمریكایی می نویسد هر فرد خودكشی گرا تمایل به مردن، كشتن یا كشته شدن دارد. منظور او آن است كه خودكشی یك عمل تهاجمی است كه در آن خشم یا متوجه جهان خارج و دیگران و یا درون خود او می شود. به دلیل وجود این انگیزه های مركب و درهم، بهتر است كلمه ی بحث برانگیز «خودكشی» را كنار گذاریم و به جای آن «اعمال خود جراحتی» را به كار بریم كه می توان آنها را به دسته های زیر تقسیم كرد.یك عمل كاملاً عمدی- مرگ آور، «خودكشی»؛ یا غیر مرگ آور، «تلاش برای خودكشی».عملی با انگیزه های دیگر –غیرمرگ آور. «ژست خودكشی»، یا مرگ آور «حادثه منجر به خودكشی».

در گروه اول شخص مصمم به نابودی خود است. در یك مورد موفق به كشتن خود می شود و در یك مورد دیگر با شكست مواجه می گردد. در گروه دوم شخص مصمم به نابودی خود نیست بلكه می كوشد به دیگران ضربه بزند. در یك مورد موفق می شود توجه دیگران را به وضع خود جلب كند و به آنها می فهماند كه باید كاری كرد (تقاضای كمك) در یك مورد دیگر بدون آن كه واقعاً چنین قصدی داشته باشد به اشتباه خود را می كشد.در واكشنهای افسرده گونه بروز ژستهای خودكشی كاملاً رایج است (در انگلستان و ناحیه ویلز هر سال تقریباً 50 هزار مورد روی می دهد)، ولی ممكن است اشتباهی رخ دهد و اتفاقی بیفتد. برای كسی كه واكنشهای افسردگی داردبه ندرت اتفاق می افتد كه واقعاً قصد خودكشی داشته باشد مگر آن كه این واكنشها بسیار شدید باشد. از طرف دیگر در بیماری افسردگی خودكشی رایج است (بیش از پنج هزار مورد در سال در انگلستان ویلز).

قصد خودكشی ممكن است در آخرین لحظات با شكست مواجه شود و تلاش برای خودكشی تصور گردد. اینها هیچ یك قوانین مطلق نیستند: در هر موردی ریسك باید به طور جداگانه ارزیابی شود. در زنان جوان تری كه شخصیت هستریك یا تخلیه هیجانی دارند بیشتر امكان بر ژست خودكشی و یا حادثه وجود دارد. آنها نمی توانند تضادهای درونی خود را به صورت اعمالی روشن بیان كنند و در عوض نومیدی و فشارهای خود را به صورت اعمالی نشان می دهند كه هم عنصر درخواست كمك و هم نوعی دستكاری و رنگ و لعاب در آن وجود دارد.اعمال خودكشی و تلاش برای خودكشی میان مسن ترها رایج تر است و مردان بیشتر از زنان به آن مبادرت می ورزند. یك پیرمرد زن مرده تنها و منزوی كه اغلب دچار نوعی ناتوانی مزمن جسمی نظری كری رو به افزایش یا برونشیت مزمن است و یا معتقد است كه هیچ كس او را نمی خواهد و یا به زودی از سرطان خواهد مرد بسیار بیشتر احتمال مبادرت به خودكشی را دارد. گاهی اوقات این قصد به هیچ وجه روشن نیست.

افراد مسن و دچار آشفتگی ممكن است نیمه شب بیدار شوند و برای آرام كردن خود قصد نوشیدن فنجانی چای كنند. آنها پیچ گاز را می پیچانند دنبال كبریت این طرف و آن طرف می گردند و حواسشان به جای دیگری معطوف می شود، فراموش می كنند داشتند چه می كردند و چند ساعت بعد جسد آنها در یك اطاق مملو از گاز پیدا می شود، آیا این یك حادثه است یا خودكشی؟ چه كسی واقعاً می داند؟ شاید در تمام این پایانهای ناخوش، تركیبی پیچیده از هر دو وجود دارد.اگر رفتار خودكشی نمایانه را به عنوان یك بیماری پیش رونده مورد مطالعه قرار دهیم، خطر احتمال خودتخریبی در برخی از زمانها بیشتر از سایر موارد است. هنگامی كه فردی به شدت افسرده می شودو علائم مشخص احساس گناه، سرزنش خود و نومیدی در او ظاهر می شود، خطر فزاینده ی قصد خودكشی پیش می آید.

عمیق تر شدن افسردگی باعث می شود كه كندی كار روانی حركتی، اراده ذهن و سازمان بدن را تحلیل ببرد و خطر خودكشی نیز كاهش یابد زیرا فرد بسیار افسرده قادر نیست اراده كافی را برای از میان بردن خود جمع و ذخیره كند. پس از آن، تحت تأثیر معالجات، افسردگی كاهش می یابد و ازكندی كار روانی- حركتی (پسیكوموتور) نیز كاسته می گردد و این در حالی است كه احساس گناه (اغلب پوشیده) به قوت خود باقی است. در این حالت خطر بروز رفتار خودكشی نمایانه مجدداً افزایش می یابد. بسیاری از خانواده ها به این ترتیب غالفگیر شده اند: «ما فكر كردیم حالش آن قدر بهتر شده كه دیگر احتیاجی به مراقبت دائم از او نیست. خودكشی او واقعاً تعجب آور بود».
در كمك به افرادی كه تمایل به خودكشی دارند نقش داوطلبها از اهمیت خاصی برخوردار است. با سالی پنج هزار مورد خودكشی در كشور (انگلستان)، امر جلوگیری از خودكشی اهمیت ویژه ای دارد، بخصوص آن كه می توان افسردگی را كه پایه و اساس چنین كاری به شمار می آید به نحوی مؤثر معالجه كرد.

لینک کمکی