مقاله نيچه و من

ارد بخشی از متن مقاله نيچه و من : از مسلمانی نگویید از فریاد نگویید از تجاوز از ظلم بر فلسطین مگویید که وطن من فلسطین من است اگر فریادی از این جاست اگر فقر و ظلمی است از اینجاست اگر تجاوزی است از اینجاست چه غمگین لحظه ایست که میبینم دخترکی را که گیج از روزگار با چند هزاری به خود فروشی می اندیشد چه گریه سان باید کرد با دیدن این همه تفاوت در اجتماع؛ با دیدن مردی که از بیگاری گوژپشت نماست و انجا کلاه سیاهی را میبینم که همچو زاغ بر ثروتی نشسته که قارون حکایت پوچ اوست ومردمی را میبینم که دست به دعا نشسته اند و از هو مدد می طلبند و هو : اری او می اندیشد که چگونه بی حرکت بر

تحقيق ساخت و اعتباريابي مقياس رضامندي زناشويي اسلامي

حجم نمونه   روش نمونه‌گیری   روش جمع‌آوری داده‌ها   ابزار پژوهش   پرسش‌نامه رضا‌مندی زناشویی (اسلامی)   روش ساخت   مؤلفه‌های آزمون   اعتبار   روایی   شیوه نمره‌گذاری   روش تجزیه و تحلیل داده   یافته‌ها   نتیجه‌گیری   منابع   بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقيق ساخت و اعتباريابي مقياس رضامندي زناشويي اسلامي ـ حسام‌الدین متقی هندی، کنز العمال، ج 15، ص835 بیروت، مؤسسه الرساله، 1409 ق ـ احمدی، خدابخش و دیگران «بررسی وضعیت ازدواج و سازگاری زناشویی در بین کارکنان سپاه»، طب نظامی‌، ش 7، 1384، ص152-141 ـ احمدی، خدابش، و دیگران، «بررسی رابطه بین تغییرات مذهبی و سازگاری زناشویی»، خانواده پژوهشی،

مقاله مصرف گرايي و صرفه جويي در جامعه اسلامي

ارد بخشی از متن مقاله مصرف گرايي و صرفه جويي در جامعه اسلامي : مصرف گرایی و صرفه جویی در جامعه اسلامیمصرف‌گرایی یعنی استفاده از كالاها به منظور رفع نیازها و امیال . این عمل نه تنها شامل خرید كالاهای مادی، بلكه در برگیرنده خدمات نیز است . در جوامع نوین مصرف گرایی به یك فعالیت اجتماعی اصلی تبدیل شده است . برای مصرف گرایی مقدار زیادی وقت، انرژی، پول، خلاقیت و نوآوری تكنولوژیكی مصرف می شود. مطالعه مصرف گرایی در جوامع جدید از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا مصرف‌گرائی نه تنها مسئله مصرف گرایان است بلكه تولید كنندگا ن و توزیع‌كنندگان كالاها و خدمات نیاز به درك خصوصیات و ویژگی های آن دارند. به