مقاله گزيده هايي از پند نامه فريد الدين عطار نيشابوري

ارد بخشی از متن مقاله گزيده هايي از پند نامه فريد الدين عطار نيشابوري : نگاهی به زندگی عطار نیشابوری و آثار او:محمد ملقب به مزیر الدین و مشهور به عطار نیشابوری و شاعر و نویسنده مشهور ایرانی قرن ششم و هفتم قمری است. تاریخ تولد وی به درستی معلوم نیست ولی بر اساس شواهد حدود آن را می توان به سال 540 قمری دانست. در ( کدکن) از توابع نیشابور زاده شده است.پدرش پیشه عطاری داشت و عطار هم شغل پدر را انتخاب نمود وبه عطاری شهره شد مادرش زنی با کمال بود که در شخصیت و رشد معنوی وی اثری بسزا داشت. او در وصف مادر خود گفته است: مرا گر بود انسی در زمانه به مادر بود و او رفت ز میانهنبود او زن که مرد معنوی بود سحرگاهان دعای او قو

تحقيق تاثير روش هاي فعال تدريس اکتشافي و حل مسئله بر خلاقيت دانش آموزان

1-1- مقدمه         2-1-  بیان مسئله         3-1- اهمیت وضرورت تحقیق        4-1- اهداف تحقیق- فرضیه های تحقیق          5-1- تعریف نظری متغیرها       6-1- تعریف عملیاتی متغیر ها     فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و یا مرور مطالعاتی 1-2- مقدمه        2-2- تاریخچه مطالعه خلاقیت     3-2- تعاریف خلاقیت         4-2- نظریه های خلاقیت          5-2- روش های آموزش خلاقیت            6-2- اجزاء خلاقیت            7-2- خانواده و خلاقیت          8-2- ویژگی های شخصیتی افراد خلاق       9-2- پژوهش های مربوط به خلاقیت         10-2- نقد و بررسی پژوهش های انجام یافته درباره خلاقیت

تحقيق رابطه سبک زندگي اسلامي با شادکامي در رضايت از زندگي دانشجويان

پیشینه بحث   وسایل و روش‌ها   ابزار: مقیاس رضایت از زندگی (SWLS)   پرسش‌نامه شادمانی آکسفورد آرگایل (2001)   پرسش‌نامه سبک زندگی اسلامی   روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها   بحث و نتیجه‌گیری   منابع   بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقيق رابطه سبک زندگي اسلامي با شادکامي در رضايت از زندگي دانشجويان آرگایل، مایکل، روان‌شناسی شادی، ترجمه گوهری انارکی وهمکاران، اصفهان، جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، 1382 امیدی فر، عبدالله، نقش دعا در زندگی اجتماعی، قم، میثم تمار، 1379 بخشی پور رودسری، عباس، «بررسی رابطه بین رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی با سلامت روان در دانشجویان»، فصلنامه اصول بهداشت روانی، ش28-27، پاییز و زمستان 1384،