مقاله بررسي آسيب هاي آموزش وپرورش تيزهوشان

ارد بخشی از متن مقاله بررسي آسيب هاي آموزش وپرورش تيزهوشان : چکیده با نظر به چالشهای موجود در کشور در زمینه آموزش تیزهوشان در این مقاله سعی شده است تا با نگاهی عمقی و ریشهای، به مسائلی چون برگزاری آزمونها، رویکردهای آموزشی رایج، مسائل فرهنگی وتربیتی پیرامون جداسازی وآموزش این دسته از افراد وامکانات فراهم شده توسط دولت،جهت رشد افرادتیزهوش پرداخته وراهکارها یی را برای بهره برداری از این گنجینه بی بدیل کشور و به فعلیت رسانیدن این نیروی عظیم بالقوه ارائه نماییم. . پرسش اساسی ،که این تحقیق مطرح می کند با توجه به کیفیت بخشی به آموزش تیزهوشان این است که» آیاسیاست ها وبرنامه های اعمال شده کن

مقاله در مورد هزينه هاي سفارش كار

ارد بخشی از متن مقاله در مورد هزينه هاي سفارش كار : سیستم هزینه های سفارش كار در شركت هایی مورد استفاده قرار می گیرد كه هر محصول مشابه به طور اساسی با هم تفاوت داشته و بر طبق مشخصات دریافتی از مشتریان یا دستور ساخت تولید شود .یك سفارش ممكن است برای یك واحد محصول مانند ساخت یك پل یا یك گروه محصول مشابه مانند ساخت 200عدد از یك صندلی باشد ،شركت هایی كه از سیستم هزینه یابی سفارش كار استفاده می كنند عبارتند از : شركت های پیمانكاری ،كشتی سازی ،هواپیما سازی ،تولید اثاثیه و چاپخانه ها.از شركت هایی كه دارای محصولات مختلف می باشند و تولید آنها به شكل چرخه محصول مشابه و متناوب صورت می گیرد می

مقاله فضاهاي آموزشي از ديدگاه روانشناسي محيط در معماري بومي گيلان

ارد بخشی از متن مقاله فضاهاي آموزشي از ديدگاه روانشناسي محيط در معماري بومي گيلان : چکیده در سالهای اخیر با توجه به رشد روزافزون و وسعت تغییرات روشهای آموزشی، سازگار نمودن بستر یادگیری با تمامی جوانب نیازهـای یادگیرنـده، در کانون توجه متخصصین آموزش قرار گرفته است، چرا که محیط فیزیکی به سبب ساختار خود می تواند تعاملات و در پی آن فرآیند یادگیری را تقویـت و یا تضعیف نماید. معماری، هنری است که ما را در بر گرفته است و انسانها بیش از آنکه بر فضا تأثیر بگذارند، از آن تأثیر می پذیرنـد. آمـوزش و بـه تبع آن محیطهای آموزشی بیشترین اثر و نقش را بر ذهنیت و تمدنسازی جوامع به عهده دارند. لازمه اصلاح کالبد آموزش و پرورش، ایج